Verwijderen/neutraliseren energetische (buitenaardse) implantaten & contracten

Naast het bestaande aanbad, houd ik mij bezig met het verwijderen/neutraliseren van energetische (buitenaardse) implantaten en contracten. Wanneer je het idee hebt dat je door iets of iemand wordt gesaboteerd maar je kunt je vinger er niet op leggen, dan bestaat de kans dat je met een energetich implantaat hebt te maken.

Energetische implantaten zijn programmeringen e
n/of contracten vanuit vorige (buitenaardse) levens. Sommige contracten zijn vrijwillig aangegaan, maar vaker is dit onvrijwillig aangebracht/opgelegd. In de periode waarin we nu leven worden deze implantaten op enig moment geactiveerd of komen aan het licht doordat we (individueel en collectief) steeds bewuster worden. Vooral healers, mediums, energetisch- en lichtwerkers (of welke naam je er aan wil geven) kunnen er op enig moment mee te maken hebben /krijgen.

Een energetisch implantaat voorkomt dat je bij je kosmische kennis en wijsheid kunt komen. Het belemmert dan ook de verbinding met je kosmische gidsenteam en/of je Hogere Zelf. Je kun ze op verschillende manieren ervaren. Namelijk fysiek, psychisch, mentaal en/of energetisch.

Wanneer je het (onderbuik)gevoel hebt, belast te zijn met energetische (buitenaardse) implantaten en/of contracten uit vorige (buitenaardse) levens, schroom niet om contact met mij op te nemen.