Vitamine B12 tekort/insufficiëntie

Cellen en DNA
We leven in een tijdperk waarin er veel verandert. Ook op energetisch gebied. Dit heeft o.a. te maken met ophoging van de trillingsfrequenties van moeder Aarde. Een proces dat van invloed is op de gehele mensheid. Er worden steeds meer nieuwetijdskinderen geboren en volwassenen beginnen te 'ontwaken'. Op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel gebied vinden er grote verschuivingen plaats. Ons (energetisch) DNA verandert doordat er meer bewust-zijn en lichtfrequenties in ons systeem komt. Alles wat ons niet meer dient, wordt uit ons systeem getrild. Het fysieke lichaam reageert hier op doordat blokkades zichtbaar worden. Zaken die we mogen uitwerken om daarna verder te gaan zonder dat je oude balast met je meezeult. Het mag achtergelaten worden in de 'oude wereld' op weg naar een nieuw tijdperk; de Nieuwe Tijd. Het fysieke lichaam wordt steeds 'lichter' en de persoonlijke behoeftes worden daarmee anders. Te denken valt bijvoorbeeld aan veranderende voedingspatronen, gebruik van andere voedingsmiddelen of het doen van andere (dagelijkse) bezigheden en/of ander werk, andere interesses, etc. Wellicht kun je je voorstellen dat door deze verschuivingen er ook veranderingen plaatsvinden op celniveau. Alle invloeden vanuit moeder Aarde en de Kosmos werken diep in (en zijn daardoor van invloed) op onze cellen en ons DNA.

In de loop der tijd is de mensheid veranderd. Het leven van iemand in bijvoorbeeld de jaren '50 van de vorige eeuw ziet er heel anders uit dan het leven van iemand vandaag de dag. Het is sneller en jachtiger geworden. Ouders die allebei werken, de komst van de televisie, pc en internet, het sociale netwerk/leven dat groter is geworden, etc. Tegelijkertijd zijn we gemiddeld minder gaan bewegen en is ons voedingspatroon en de voedingsmiddelen door de jaren heen veranderd. Allemaal interne en externe prikkels die inwerken op ons (energetisch) systeem. Het (alledaagse) leven is op veel fronten veranderd wat er voor heeft gezorgd dat de behoefte van het fysieke lichaam is veranderd. Cellen en het DNA zijn overal in ons lichaam terug te vinden. In de reguliere gezondheidszorg worden er referentiewaarden in bloedbepalingen gehandhaafd. De geldende kaders en richtlijnen zijn ergens in de vorige eeuw vastgesteld. In de loop der tijd zijn er her en der wel wat aanpassingen geweest. Tussen sommige gezondheidsinstanties zijn soms verschillen in referentiewaarden te vinden maar in de regel zijn die verschillen niet heel groot. Toch zijn er steeds meer artsen die verder kijken dan deze reguliere referentiewaarden. Daarbij wordt er veelal een holistische visie op nagehouden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een antroposofische (huis)arts. Tenslotte is ieder mens niet hetzelfde en dat is zeker ook fysiek terug te voeren.

Vitamine B12 is zo'n voorbeeld waarbij er verschillende kaders en richtlijnen van referentiewaarden worden gehandhaafd. Daar waar een persoon binnen de normen valt bij de reguliere zorg, zo kan het zijn dat er 'tekorten' worden vastgesteld als deze persoon bij een holistische of antroposofische arts komt. Naast dat er mogelijk andere referentiewaarden worden aangehouden wordt er vooral gekeken naar de klachten. Bij starten van een behandeling blijkt de persoon in kwestie op te knappen en wordt er op deze manier een vitamine B12 tekort vastgesteld. Alles op geleide van klachten en niet aan de hand van bloedbepalingen. Daarmee blijft het een lastig onderwerp omdat de klachten niet één op één aan afwijkende bloeduitslagen gekoppeld kunnen worden. Er zijn mensen met fors afwijkende bloedwaarden zonder klachten en mensen met nauwelijks afwijkende bloedwaarden en forse klachten. Zoek dan maar eens uit hoe het werkelijk zit.

Vitamine B12
Vitamine B12 krijgen we via onze voeding binnen en met name via dierlijke voeding als in zuivel, vlees en vis. Vegetarisch etende mensen die daarnaast geen zuivel gebruiken kunnen door deze voedingswijze een tekort oplopen. Mensen die om welke reden dan ook ondervoed raken kan hetzelfde overkomen. Verder zijn er bepaalde maag/darmziekten die gepaard gaan met een verminderd B12-opname door het lichaam waardoor er een tekort kan ontstaan. Bij de meerderheid van de mensen met vitamine B12-tekort zijn er onbekende oorzaken voor het gebrek. Vitamine B12 is betrokken bij diverse lichaamsprocessen; namelijk bij de energiestofwisseling, bij de celdeling, bij de opbouw van het zenuwstelsel en bij de vorming van het DNA.

Gebrek aan energie, chronische vermoeidheid, het koud hebben, bloedarmoede, tintelingen, duizeligheid, wazig gevoel in het hoofd, concentratieproblemen en psychische problemen zijn de meest bekende klachten bij een tekort aan vitamine B12. Maar ook een droge huid, problemen met de haren en spierproblemen (voornamelijk in de benen) worden vaak genoemd. De lijst is echter veel langer. Een vitamine B12 tekort ontstaat vaak sluipend. Daardoor kan het jaren duren voordat de symptomen en klachten zich ontwikkelen en ernstige vormen aannemen. Vaak wordt een vroege diagnose gemist door de vaagheid aan symptomen. Deze symptomen komen meestal overeen met andere aandoeningen. Bijvoorbeeld bij schildklierproblemen, fybromyalgie, ME (ontstekingen in hersenen en ruggenmerg die gepaard gaan met spierpijn) en CVS (chronische vermoeidheidsyndroom).

Welke klachten kunnen er ontstaan bij een vitamine B12 tekort?

Neurologisch:
- Tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, zenuwpijn, op 'watten' lopen, uitvalsverschijnselen
- Concentratiestoorniseen, geheugenproblemen
- Afasie: niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, verspreken
- Ataxie: onverklaarbaar vallen of ergens tegenaan lopen, verlies van positiegevoel, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen
- Verminderde pijnbeleving, fijne motoriek, reuk en smaak
- Duizeligheid
- Tremoren
- Tics
- Cognitieve stoornissen zoals verwardheid, dementie, desoriëntatie, verminderd alert, trager denken en/of handelen, minder helder in het hoofd (vol of wattengevoel)

Psychisch:
- Depressie, nervositeit, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, gedragsveranderingen, apathie, angstig
- Psychose, wanen, paranoia, hallicunaties
- Depersonalisatie; gevoel van onwerkelijkheid, vervreemding of onbekendheid t.o.v. jezelf ervaren. Het gevoel alsof je geen 'zelf' hebt
- Derealisatie; gevoel van onwerkelijkheid en vervreemding t.o.v. je omgeving ervaren. Mensen of personen worden bijvoorbeeld als onecht, als in een droom, wazig, levensloos of vervormd ervaren

Urologisch & gynaecologisch:
- Incontinentie en/of vaak plassen
- Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstuatie, te lange menstuatie, verergerde menstruatie
- Impotentie
- Onvruchtbaarheid of verlaagde vruchtbaarheid
- Miskramen
- Verloren tweelinghelft

Overig:
- Krachtsvermindering in benen en armen (door benen zakken of iets niet meer op kunnen tillen of open kunnen draaien)
- Glossitis (ontstoken tong), branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond, aften, bloedend tandvlees
- Vermoeidheid, slaperigheid, zwakte
- Misselijkheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies
- Gewrichtsklachten
- Kortademigheid, benauwdheid, harkloppingen
- Bleekheid van de huid
- Kouwelijkheid
- Haaruitval
- Veranderingen in gezichtsveld, wazig zien
- Darmklachten
- Hoofdpijn
- Abnormale reflexen
- Spierpijn, spiertrekkingen en spierkrampen
- Oorsuizen of vervorming van geluiden
- Slecht genezende wondjes, huidproblemen
- Ontstekingen en infecties (alle orgaansystemen)

Vitamine B12 kun je oraal (via de mond) of intramusculair (injectie in de spier) tot je nemen. Veel mensen spreken over een tekort terwijl ze structureel medicatie gebruiken waar ze niet buiten lijken te kunnen. In principe kun je een tekort aanvullen en is het probleem opgelost. Echter is er ergens een 'lek' in het (zeer ingewikkelde) systeem van de vitamine B12, zul je om de zoveel tijd deze vitamine zelf moeten aanvullen. Je lichaam is dan niet in staat om deze 'lek' te dichten en het vitamine B12 'reservoir' loopt steeds leeg. In dit geval spreek je eigenlijk niet van een vitamine B12 tekort maar van een vitamine B12 insufficiëntie. Het systeem werkt niet naar behoren! Veel hooggevoelige- en nieuwetijdsmensen hebben zo'n 'lek'.

Vitamine B12 insuffieciëntie in de Nieuwe Tijd
De laatste jaren heb ik gemerkt dat veel hooggevoelige mensen met een vitamine B12 insuffieciëntie te kampen hebben. Het is lastig te zeggen of er daadwerkelijk een verband bestaat tussen een vitamine B12 probleem en hooggevoeligheid. Er zijn (bij mijn weten) geen wetenschappelijke onderzoeken hiernaar gedaan en het is dan ook niet wetenschappelijk bewezen. Toch lijken er steeds meer aanknopingspunten te zijn die in deze richting kunnen wijzen.

Mijn eigen (niet wetenschappelijke) verklaring is als volgt. Vitamine B12 is o.a. betrokken bij de opbouw van het zenuwstelsel. Juist in deze Nieuwe Tijd worden er steeds meer nieuwetijdskinderen geboren en 'ontwaken' er daarnaast steeds meer volwassenen waarbij de zenuwstelsels steeds 'verfijnder' worden. Men ervaart sneller en meer (interne en externe) prikkels wat voor de nodige reacties zorgt. Zowel fysieke als psychische stress wordt daardoor sneller ervaren. En laat juist deze stress van invloed zijn op de vitamine B12 huishouding. Stress 'vreet' namelijk vitamine B12. Bij chronische stress zal dit blijvende schade aanrichten; er ontstaat een blijvende 'lek' in het systeem. De mensheid verandert op celniveau en in het DNA. Dit maakt de behoefte aan vitamine B12 groter dan dat die tot nog toe was.

Daarnaast speelt bij mensen met een vitamine B12 insufficiëntie vaak een gevoel van diepe twijfel over het eigen bestaansrecht. Iets wat de meeste hooggevoelige- en nieuwetijdsmensen niet onbekend is. Het gevoel niet gewenst te zijn, het gevoel liever niet te zijn geboren, twijfel over je eigen identiteit, niet kunnen aarden, te veel met het hoofd in 'de lucht' leven en te weinig in het hier-en-nu met je voeten op de grond, angstig en met weinig zelfvertrouwen. De oorzaak van deze twijfel over eigen bestaansrecht kun je o.a. vinden in situaties die zich hebben voorgedaan in de kindertijd. Daarnaast kunnen situaties waarbij je bijna niet meer had geleefd ook voor problemen met vitamine B12 zorgen. Dit kunnen bijvoorbeeld prenataal levensbedreigende omstandigheden zijn geweest als in het hebben van een 'verloren tweelinghelft'. Maar ook karmische stukken uit familielijn en/of uit (buitenaardse) vorige levens kunnen afbreuk doen aan het bestaansrecht en zijn dus van invloed op de vitamine B12 huishouding.

Verdiep je er goed in!
Heb je last van onverklaarbare klachten waar niet direct een duidelijk oorzaak voor te vinden is, laat eens je vitamine B12 serumwaarde testen. Neem dan ook de MMA (methylmalonzuur is een stof die in de cel onder invloed van vitamine B12 omgezet wordt) en Homocysteïne (verhoogde concentratie kan komen door een tekort aan vitamine B12 wat kans op ontwikkelen van hart- en vaatziekten, trombosie en tia's vergroot) daarin mee. Beide waarden zijn een belangrijk gegeven bij een vitamine B12 tekort/insufficiëntie. Mijn persoonlijke ervaring, en helaas ook die van vele anderen, is dat veel artsen nog altijd een veel te hoge onderwaarde van de vitamine B12 aanhouden als zijnde 'normaal'. De meerderheid van de huisartsen volgt daarbij de NHG-richtlijn (het Nederlands Huisartsen Genootschap) waardoor er voor een patiënt met een vitamine B12-tekort een probleem ontstaat om een juiste diagnose te krijgen. Laat staan de juiste behandeling te krijgen. Overigens zijn de meeste huisartsen wel bereid om de vitamine B12 (en eventueel MMA en Homocycsteïne) te bepalen omdat dit onderzoek ook in de NHG richtlijn wordt genoemd. Het gaat echter mis bij de interpretatie van de uitslagen doordat er andere 'normaal'-waarden worden gehandhaafd.

Ervaar je last van klachten uit bovenstaande lijst, adviseer ik je om jezelf er goed in te verdiepen en je huisarts te raadplegen voor verder onderzoek. Op internet is de Stichting 'Vitamine B12' te vinden waar je informatie kunt vinden die up-to-date is. Op Facebook bestaan de groepen 'Stichting vitamine B12 tekort' en 'B12 tekort, de vergeten ziekte'. Ook hier vind je veel nuttige en relevante informatie.

Tot slot
Start nooit op eigen houtje met vitamine B12 (smelt)tabletten. Neem contact op met je huisarts om het verder te laten onderzoeken. Mocht deze overgaan tot bloedonderzoek, zal de uitslag niet meer kloppen omdat je de B12 (smelt)tabletten al hebt genomen. Gebruik je onverhoopt al vitamine B12 maar wil je wel de bloedwaarden weten, stop met innemen. Wacht dan minstens vier maanden voordat je je bloed laat bepalen.