Voorouderlijke (karmische) familielijnen

Nieuwetijdskinderen en -volwassenen kunnen veel karma bij zich dragen. Bij 'oude' zielen die vele vorige levens hebben gehad is hier sprake van. Daarbij hoeft het niet alleen om karma van de voorouderlijke familielijnen te gaan. We leven in de Nieuwe Tijd waarbij karma, of die nu van familielijn afkomstig is of niet, opgelost mag worden. Gaat het om karma op de familielijnen dan zijn het de karmadragers die deze uitdaging mogen aangaan.


Karmadragers zijn mensen die karma vanuit moeders- en/of vaders familielijn met zich meedragen. In principe dragen we allemaal karma vanuit de bloedlijn(en) met ons mee alleen is niet iedereen met dit karma ‘belast’ waardoor het niet tot uiting komt. Karmadragers zijn wel ‘belast’ met dit karma en ervaren hier dus de lasten van. Iets wat nodig is want om jezelf van karma te bevrijden zal je ze moeten voelen of ervaren. Wanneer de lasten door iemand niet gevoeld of ervaren worden, zal diegene er niet vanaf willen en dus zal diegene er niets mee doen. Dit is ook precies de reden dat je iemand niet kunt ‘ontdoen’ van karmische belasting zonder dat diegene zich daar bewust van is. Het efficiënt neutraliseren van karma kan alleen gebeuren door middel van een jarenlang proces van bewustwording waarbij de karmadragers veel pijn en emoties met zich mee hebben gedragen. Dit kan een fysieke uitwerking hebben maar het kan ook op psychisch, mentaal en spiritueel gebied tot uiting komen.
 

Karmadragers hebben per definitie moeite met aarden en dat is niet verwonderlijk aangezien ze andermans lasten met zich meedragen. Daarbij gaat het meestal niet alleen om lasten vanuit de voorouderlijke bloedlijn maar ook vanuit vorige (buitenaardse) levens. Het is de leerweg van de Ziel en het is deze Ziel die besloten heeft in welk gezin het is geboren. Door zelf de familie uit te kiezen krijgt de Ziel de gelegenheid om eigen pijn en trauma’s te helen die het in dit en/of vorige levens heeft opgedaan. Dit is precies de reden waarom er steeds meer nieuwetijdskinderen naar de Aarde komen en steeds meer nieuwetijdsvolwassenen ontwaken. Zij zijn in staat om te (door)voelen en te ervaren. Over het algemeen zijn het sterke zielen die in staat zijn om deze zware lasten te dragen én op te lossen.

Hoe weet je of je belast bent met karmische voorouderlijke familielijnen? Hier is geen éénduidig antwoord op te geven. Mogelijk heb je last van lichamelijke ongemakken. Denk daarbij aan (chronische) klachten aan de rug, bekken, benen, voeten, spataders, aambeien, darmproblematiek en/of huidproblemen. Of wellicht heb je het gevoel dat jij (of je partner/gezin) veel pech ervaart in bijvoorbeeld werk, relaties en/of op financiëel gebied. Of je loopt steeds tegen de zelfde valkuilen aan in je leven. Sommige mensen kunnen het gevoel hebben niet verder te kunnen met hun leven en/of hebben het gevoel 'vervloekt' te zijn. Dit kunnen allemaal tekenen zijn van karma/beladenheid uit voorouderlijke familielijn(en).


Werkwijze:

Het neutraliseren van voorouderlijke familielijnen gebeurt op afstand.
Om hiertoe te komen, heb ik het volgende van je nodig:

- Naam en geboortedatum voluit.
- Reden van aanvraag (welke klachten heb je en/of waar loop je tegenaan?)
- Andere zaken die mogelijk van belang kunnen zijn.

De blokkades (emoties) op de (indien van toepassing: beide) voorouderlijke bloedlijnen maak ik inzichtelijk waarna ik ze neutraliseer. Hierbij werk ik met edelstenen (bergkristal en rozenkwarts) en mijn Ankh. Mijn bevindingen schrijf ik in een verslag welke ik naderhand per mail toestuur. Na betaling vindt de healing binnen 10 werkdagen plaats tenzij anders aangegeven.

De uitwerking van de healing valt niet te voorspellen. Dit hangt onder andere af van de klachten die je ervaart of de zaken waar je tegenaan loopt. Het kan zijn dat je het direct merkt. Maar het kan ook weken zo niet maanden duren voordat je enig effect ervaart. Alles is mogelijk en geef het vooral de tijd. Bewustwording en bewust-zijn is in ieder geval de eerste stap naar healing. Deze vorm van healing werkt dan ook alleen wanneer je zelf het idee hebt (karmisch) beladen te zijn vanuit voorouderlijke familielijnen! Daarbij gaat het om de bloedlijnen en dus je biologische ouders. Dat geldt dus ook wanneer je je biologische (voor)ouders niet kent of hebt gekend.