Energetische huisreiniging


Bij een energetische huisreiniging zuiver je een woning of pand door zware energieën te verwijderen of te neutraliseren. De energiehuishouding zal hierdoor in balans komen wat een gunstige invloed heeft op de levensenergie van de bewoners. Hierbij is het van belang te weten waarom dergelijke energieën aanwezig zijn. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kun je zelf veel inlvoed uitoefenen op de energetische huishouding in en om jouw (woon)omgeving.

Een energetische huisreiniging kan op verschillende manieren; namelijk op afstand of ter plaatse. Het kan afhangen van de vraagstelling waar de voorkeur naar uitgaat. Een voordeel van ter plaatse reinigen is dat je er zelf bij bent en ik tips en tools kan geven waar nodig. Te denken valt bijvoorbeeld aan hoe het meubilair neer te zetten t.o.v. aardstralen, wateraders, leylijnen etc. Soms kan (in acute gevallen) een reiniging (van 1 of meerdere ruimtes) op afstand wenselijk zijn. 


Indien je een energetische huisreiniging wenst heb ik de volgende gegevens nodig:

- reden van aanvraag
- adres waar de reiniging gaat plaatsvinden + korte beschrijving van soort woning (rijtjeshuis, hoekwoning, flat, hoeveel kamers etc)

- namen en geboortedata van de personen die er wonen en hoe lang ze er wonen
- het wel of niet aanwezig zijn van huisdieren
- bijzonderheden waarvan je denkt dat die van invloed kunnen zijn op de energiehuishouding

 

Een gemiddelde huisreiniging ter plaatse duurt zo'n 2,5 - 3,5 uur. Dit is afhankelijk van wat ik aantref en de vragen die er over en weer zijn. Vooraf aan de reiniging maak ik alles in de energie 'inzichtelijk' voor je. Tevens geef ik tips en laat ik je zelf ervaren wat energie kan doen indien je dit wenst. Mijn streven is je bewust en zelfredzaam te maken op dit gebied. Dit omdat we in een tijd leven waarin we (steeds meer) blootstaan aan alle vormen van energie.

Vooraf aan een huisreiniging doe ik standaard een energetische check-up. Dit gebeurt op afstand, de dag vóór het huisbezoek. Zo kan ik mij voorbereiden op wat mij staat te wachten. Deze check-up neem ik mee en zal ik met je bespreken. Tijdens de huisreiniging werk ik met mijn pendel, wichelroedes en/of Ankh. Vanuit zuivere intentie, eventueel aangevuld met edelstenen, essentiële oliën en verschillende symbolen waaronder de Flower of Life. Aan het eind van de huisreiniging geef ik je een naslagwerk waar je alles rustig op je gemak kunt nalezen. 

Bij een huisreiniging op afstand, krijg je naderhand een uitgebreid verslag per e-mail toegezonden.

Aardstralen
 

Hieronder enige uitleg over aardstraling en wat het kan betekenen voor mens, dier en plant. Het gaat om theorie waar ik mezelf in kan vinden omdat ik het zelf heb ervaren. Een ander kan er wellicht een ander idee op nahouden. Iets wat ik geregeld tegenkom bij huisbezoeken waar ooit eerder een huisreiniging heeft plaatsgevonden.
 

Met 'aardstraling' (of aardstralen) wordt veelal een negatieve energie aangeduid die uit de Aarde lijkt te komen en die de (mede-)oorzaak is, of kan zijn, van tal van ongemakken voor mensen, dieren en planten. Als je een poging zou doen om een helder beeld te krijgen van wat er bekend is over aardstraling en je zou bijvoorbeeld kijken wat er zoal over aardstraling op internet gepubliceerd is, kun je niet anders constateren dan dat er veel tegenstrijdige verhalen over in omloop zijn. Zoek dan maar eens uit hoe het werkelijk zit.
 

De wetenschap weet niet hoe ze het fenomeen moet plaatsen. De oorzaak daarvan is dat de werking van de wichelroede, naast de pendel en de bio-tensor (een van de weinige instrumenten waarmee je aardstraling kan waarnemen) niet wetenschappelijk is bewezen. Gelukkig zijn er ook mensen, die uitstekend met de wichelroede kunnen omgaan en alle vertrouwen hebben in de werking ervan, en praktisch (dus niet wetenschappelijk) kunnen aantonen dat de wichelroede werkt en dat aardstraling wel degelijk bestaat.
 

Allereerst is het van belang een onderscheid te maken tussen positieve (lichte) en negatieve (zware) energie. De kwaliteit van de energie is positief als deze voedend is en harmonie brengt. De energie is negatief als deze energie afbreekt en chaos en disharmonie brengt. Dat gaat dan met name om het afbreken van je gezondheid en je levensvreugde. Gevoelige mensen, en dat worden er steeds meer, kunnen dit verschil in kwaliteit goed waarnemen. Verder is het belangrijk te weten dat er sprake is van dragende en gedragen energieën. De ene energie draagt de andere. De ontdekking van dit gegeven is van groot belang bij het begrijpen van aardstraling en bij het neutraliseren er van.

 

Dragende Energieën

Als we het over aardstraling hebben kunnen we de volgende dragende energieën onderscheiden:

Ondergrondse wateraders, breuklijnen, en de netten.
 

Ondergrondse wateraders ontstaan diep in de bodem door dat het regenwater het laagste punt opzoekt en uiteindelijk op een ondoordringbare laag zijn weg zoekt. Dit soort stromen kunnen heel smal maar ook heel breed zijn en heel grillige wegen vinden.

Breuklijnen zijn als het ware scheuren in de harde bodem. De scheuren kunnen schuin in de aarde zitten maar op de plek waar de breuk eindigt onder de toplaag van de aarde wordt energie uitgestoten. Breuklijnen zijn ook die gebieden waar twee verschillende soorten materiaal elkaar raken. Bijvoorbeeld de buitenmuur van de fundering van een huis. Daar waar het zand en de muur elkaar ontmoeten, meet je breuklijnenergie. En ook waar water en ondergrond elkaar raken is sprake van breuklijnenergie. Dit laatste betekent dat een waterader altijd vergezeld gaat van een breuklijn. Doorgaans meet je een breuklijn als een vrij smalle lijn ook al is de waterader veel breder. De energie lijkt zich te concentreren in het midden van de waterader.

Het Hartmann-net is een patroon van energiebanen die ongeveer 20 cm breed zijn en van noord naar zuid en van west naar oost lopen. De afstand tussen de lijnen is afhankelijk van de plek waar je staat op de aarde, maar in ons land ongeveer 2.50 meter tussen de noord-zuid lijnen en ongeveer 2.00 meter tussen de west-oost lijnen. Het Hartmannnet maakt deel uit van het groot orthogonaal net. Het is namelijk zo dat er om de 12 lijnen een piek in de energie zit. Die pieklijn is dan de lijn van het groot orthogonaal (loodrecht op de evenaar) net. De naam Hartmann is de naam van de ontdekker van dit net.

Het Currynet is een patroon van energiebanen die ongeveer 50 cm breed zijn en een onderlinge afstand hebben in ons land van ongeveer 3.00 meter. De richting van de banen is van zuidwest naar noordoost en van noordwest naar zuidoost. Ook hier zit er een energiepiek om de 12 lijnen. Die lijnen met de piekenergie vormen het groot diagonaal net. Curry is de naam van de ontdekker van dit net.

Tot zover deze dragende energieën. Als je het nog dieper zou willen benaderen zou je nog kunnen zeggen dat deze dragende energieën ieder hun eigen frequentie hebben.

 

Het dragen van de energieën

De hiervoor genoemde dragende energieën zijn op zich zelf niet schadelijk. Ze zijn niet positief of negatief, dus neutraal. Maar, en nu komt het belangrijkste in dit verhaal. Er bevinden zich in geval van aardstraling gedragen energieën op deze dragende energieën die in de dragende energieën een vervoer middel hebben gevonden. Van deze gedragen energieën weten we dat ze allerlei ongemakken en ziektes kunnen veroorzaken of in ieder geval kunnen bijdragen in de ontwikkeling van ziektes. De herkomst van de gedragen energieën moeten we zoeken in de hoek van door mensen veroorzaakte negatieve patronen. Te denken valt hierbij aan onderdrukking, oorlogsgeweld, aanranding en verkrachting, slavernij, roof, moord, haat, afgunst, rassenhaat, religieus fanatisme enzovoort. Allemaal energieën die tegen het leven zijn gericht en in principe emotioneel van aard zijn.

Niet alle gedragen energieën zijn hetzelfde en dat heeft te maken met hun frequenties. We weten dat ieder orgaan in ons lichaam een eigen frequentie heeft. Als zo'n orgaan wordt aangevallen door een negatieve energie met juist die frequentie, dan kun je je voorstellen dat er met dat orgaan iets gebeurt, waar je niet blij mee bent.

Nu is het vaak zo dat aardstraling bestaat uit een complexe verzameling van een aantal van deze frequenties en je dus op meerdere fronten aanvalt. Aan de ene kant is dit een voordeel omdat je lichaam in principe in staat is om te reageren op meerdere signalen vanuit de omgeving, anderzijds is het wel heel vermoeiend om in zo'n slechte energie te moeten leven. Niet alle mensen leggen de link van een naar gevoel, slecht slapen of gezondheidsklachten met hun woning.

Naast de ongemakken die je kunt krijgen van aardstraling, is het vrijwel per definitie zo dat aardstraling je therapieresistent maakt. Wat je ook mankeert, als je bed op aardstraling staat, kan geen therapeut je met een goed resultaat behandelen. Het is alsof je je onder een stromende douche staat af te drogen. Je blijft maar nat en het is als dweilen met de kraan open.

 

Effecten van aardstraling/aardstralen

Ongeveer zes op de tien mensen zouden zich beter voelen, lekkerder in hun vel zitten en minder gezondheidsproblemen hebben als ze niet op een aardstralingplek zouden zitten, slapen of werken. Aardstraling kan in verband worden gebracht met een groot aantal gezondheidsklachten, zoals o.a. slaapproblemen, oververmoeidheid, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, stress, burn-out, hoge bloeddruk, reumatische klachten, hartklachten, overmatig transpireren, kramp, enz.. Daarnaast is aardstraling een katalysator die er voor zorgt dat een latente aanleg voor een bepaalde ziekte een stimulans krijgt zich te ontwikkelen.

Beschouw je gezondheid als een emmer die geleidelijk aan gevuld wordt met dingen die schadelijk voor je zijn. Aardstraling kan je emmer vullen tot zo'n 50%. Daarna wordt de emmer verder gevuld met verkeerde voedinggewoontes, ongezonde voedingtoevoegingen zoals kleurstoffen, smaakversterkers, kunstmatige zoetstoffen, de welbekende E-nummers, fysieke en mentale stress door ongelukken en psychische trauma's, roken, overmatig alcoholgebruik, stressvolle relaties, gevolgen van ziektes en sterfgevallen in de familie, werk, financiële druk, gevolgen van elektromagnetische velden en andere milieu belastende vervuiling. Als de emmer vol is en overstroomt uit zich dat in een lichamelijk of psychisch probleem, waarvan de ernst afhankelijk is van de tijd dat je op deze slechte plek hebt geslapen of gezeten.

Neem nu de aardstraling weg en je emmer is nog slechts halfvol en je immuunsysteem versterkt zich weer, waarmee je je kunt verweren tegen salmonella, elektrosmog en alle andere dingen die hiervoor genoemd zijn. Veel mensen lijken te denken dat we steeds meer onder invloed staan van aardstraling. Dat is waar, maar dat komt vooral omdat we de emmer sneller vullen met onze milieuvervuiling.

Na het weghalen van de schadelijke aardstraling, heb je meestal enige tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Je energiesysteem moet zich herstellen en aanpassen aan de nieuwe omgeving. Dit kan enkele dagen tot enkele weken duren. Vergelijk het met ontwenningsverschijnselen. De ervaring leert dat jonge kinderen hier de minste moeite mee hebben. Mocht je last hebben van deze ontwenningsverschijnselen, dan is het zaak veel water te drinken. De vuile energie wordt het beste afgevoerd door het drinken van grote hoeveelheden water (zonder bubbels!).

Je ziet het niet, maar het is er wel. De aarde straalt energie uit, evenals de kosmos. Deze energie heeft invloed op levende organismen, zoals planten, mensen en dieren. Aardstraling zit overal, zij het niet altijd even bedreigend. Niet ieder organisme reageert op dezelfde manier op dezelfde straling en niet iedere "soort" aardstraling is even goed of slecht voor de levende organismen die zich in deze straling bevinden.

Aardstraling is al honderden jaren bekend. Vroeger werd er zelfs onderzocht of een plek waarop we van plan waren te gaan wonen, wel veilig was. Het bewustzijn van veiligheid, zijn we allemaal onder druk van economische belangen enerzijds en de grote technische vooruitgang anderzijds, onbelangrijk gaan vinden en het is uiteindelijke bijna verloren gegaan. Steeds vaker horen we echter van mensen die jaren met onverklaarbare gezondheidsklachten tobben en maar niet van hun klachten af komen. De kans is groot dat deze mensen een groot deel van de tijd doorbrengen op een zone van aardstraling en dat daardoor hun energetisch evenwicht en dus hun gezondheid, ernstig verstoord is. Dit kan gemakkelijk worden uitgezocht, waarna er maatregelen kunnen worden genomen om de oorzaak van de klachten, dus de straling, weg te nemen.

Er zijn verschillende soorten aardstraling, daar zijn boeken over volgeschreven. Sommige soorten en beter nog sommige combinaties van soorten aardstraling zijn echt gezondheidsbedreigend. Vooral als er ondergrondse wateraders in het spel zijn is het oppassen. Het heeft zeker zin om er eens na te gaan of je misschien last hebt van de effecten van aardstraling. Doorgaans worden de gevolgen van leven op, of in de nabijheid van aardstralen onderschat. Ons immuunsysteem wordt er door aangetast en we worden kwetsbaar, sneller moe, kortom gestresst.

Het bed is de plek waar we het meest kwetsbaar zijn voor aardstraling.
Men slaapt ongeveer 2/3 deel van zijn/haar leven of brengt in ieder geval deze tijd in bed door.
Je dient er dus voor te zorgen dat je bed op een gezonde plek staat!

Wanneer je bed zich op een plek bevindt waar zich ook aardstralen bevinden, kunnen zich vele symptomen voordoen. Het voert te ver om ze allemaal te benoemen en ik beperk me tot die symptomen waar ik zowel persoonlijk als beroepsmatig ervaring mee heb.

Deze symptomen zijn:

- Vermoeidheid

- Slaapstoornissen

- Hevig dromen / nachtmerries

- Woelen in bed

- Transpireren in bed

- Uitgeput wakker worden

- Het gevoel hebben dat alles teveel is

- Depressiviteit

- Problemen aan de luchtwegen, astma, bronchitis

- Kramp in voeten of kuiten

- Gevoel van onrust

- Hyperactiviteit

- Een stijf gevoel in rug en de benen

- Stijve nek en/of schouders

- Stijve of pijnlijke gewrichten

- Hoofdpijn

- Vroeg en onrustig wakker worden

- Concentratieproblemen

- Verhoogde nervositeit

- Uitblijven van zwangerschap

- Onbegrepen lichamelijk of psychische klachten, die in het reguliere medische circuit niet kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld

 

Verder kan aardstraling de volgende problemen veroorzaken:

- Slechte verbinding van mobiele telefoon of draadloos netwerk

- Slecht groeiende planten (zowel binnens- als buitenshuis)

- Onrustige huisdieren of vee

- Mieren- of wespennesten in of om het huis

 

Mogelijke klachten bij kinderen:

- Onrustig slapen

- Veel huilen 's nachts (zogenaamde huilbaby)

- Naar één kant of hoek van het bed kruipen

- Hoofd bonzen tegen de kant van het bed

- Bedplassen

- Vaak het bed uitkomen en vragen om drinken ( = aandacht)

- Uit bed vallen

- Slechte groei

- Drukte in het hoofd

- Hyperactiviteit

- Leerproblemen

Energetische poorten
 

Energetische poorten zijn doorgangen die de meeste mensen niet zien. De mensen die ze wel zien, omschrijven ze veelal als een donkere, zwarte doorgang. Deze poorten gaan op bepaalde tijden van de dag open en weer dicht. Door deze energetische poorten kunnen entiteiten een woning binnen komen. Sommigen zullen direct hun weg vinden maar een hoop zullen er ook in je huis blijven hangen. Deze kun je natuurlijk naar het licht begeleiden, maar de volgende dag kun je er zomaar weer een aantal 'op visite' krijgen. Het is dus van groot belang om zo’n poort af te 'sluiten'. Doe je dat niet dan blijf je, als het ware, dweilen met de kraan open. Met alle gevolgen vandien. Dergelijke poorten zorgen er ook voor dat positieve energie weggezogen wordt waardoor bewoners zich bijvoorbeeld moe en 'leeggezogen' kunnen voelen. Bij kinderen merk je de aanwezigheid van een poort vaak door gebroken nachten waarbij kinderen op vaste tijdstippen in de nacht wakker worden. Mijn ervaring is dat zo'n poort veelal verbonden zit aan een aardstraal of dat die zich ergens in de buurt van een aardstraal bevindt.

Entiteiten
 

De meeste mensen denken dat we na ons overlijden naar de hemel gaan of een plek waar we het goed hebben of in ieder geval beter hebben dan hier op Aarde. Dit gebeurt echter lang niet altijd. Sommige zielen kunnen na hun dood 'het Licht' niet vinden en blijven als het ware op aarde ‘ronddolen’. Deze dolende zielen worden entiteiten genoemd. Ze kunnen geen rust vinden omdat ze dingen op aarde niet hebben afgemaakt, te vroeg of onverwachts zijn heengegaan, niet weten dat ze dood zijn, de nabestaanden die nog veel met het overlijden van de persoon bezig zijn waardoor de overledene niet los kan komen.........
 

Kortom, er zijn vele redenen waarom (de ziel van) een mens na zijn dood liever op aarde wil blijven.
 

Ze zijn wanhopig, angstig en/of boos omdat ze niet weten waar ze heen moeten. Soms zijn ze ook verdrietig. Sommige weten niet eens dat ze zijn overleden en denken nog steeds dat ze op aarde leven en doen nog gewoon hun 'dagelijkse' dingen. Ze beseffen wel dat er iets mis is maar weten niet precies wat. Ze leven in een schemergebied, zijn vaak ook erg eenzaam en weten niet meer wat ze moeten of waar ze heen moeten.

Doordat deze zielen dolende zijn op aarde en niet verder kunnen naar Gene zijde, is het voor hen een mogelijkheid om warmte te zoeken bij iemand zijn energieveld (in het aura, te lezen onder het kopje 'Auralifters'). Maar ook bij mensen thuis kan het soms erg druk zijn met ronddolende zielen. Bij iedereen in huis zitten er vaak wel een paar. Maar het meeste bij de (hoog)gevoelige en spiritueel openstaande mensen. Ook bij huishoudens met kinderen zie je dat er vaker sprake is van entiteiten. Dit omdat, vooral jonge, kinderen nog erg openstaan voor alles wat zich om hen heen en in het Universum bevindt.

We doen onze dagelijkse dingen: werken, zorgen voor de kinderen, boodschappen doen, kinderen naar school brengen, het huishouden enz. Niet wetende dat ook overal zielen ronddolen die nog steeds niet weten waar ze naartoe moeten. Zielen zonder een lichaam, die nu slechts enkel uit een onzichtbare energie bestaan. Ze zien ons wel, maar wij hen vaak niet. Entiteiten zijn overal. Niet alleen in huizen en gebouwen. Nee, echt werkelijk overal. En wij als mensen zijn ook overal.
 

Hoe weet je nu of je een entiteit in huis heb?
Misschien herken je de volgende situaties:

 

- Je bent steeds (onverklaarbaar) moe, net alsof er energie van je wordt weggezogen.

- Je voelt je bekeken; het gevoel dat er ogen op je gericht zijn, alsof er over je schouder wordt meegekeken, alsof er iemand achter je staat of alsof iemand ergens in de hoek van de kamer/ruimte waar je je op dat moment bevindt.

- Je ziet vanuit je ooghoeken 'beweging' in de ruimte maar als je gericht kijkt, zie je niets.

- Bepaalde plaatsen in je huis hebben een koud gevoel.

- Je voelt je op bepaalde plekken in huis niet prettig; een onverklaarbaar gevoel.

- Sommige dingen verplaatsen zich zonder dat je dit zelf hebt gedaan.

- Je hoort vreemde geluiden die niet eigen zijn aan basis huis geluiden.

- Je hoort voetstappen maar je weet dat er niemand is.

- Er breken of vallen spontaan dingen.

- Dingen die op onverklaarbare wijze van de muur of kast vallen.

- Je krijgt weinig bezoek en als er bezoek komt, blijft die maar kort.

- Licht dat plots knippert, tv die plots aanslaat of uitgaat.

- Speelgoed (met batterij) dat ineens geluid geeft terwijl er niemand aan zit.

- Je ziet schimmen rondlopen, of lichtflitsen voorbij gaan.

- Als je een foto neemt in je huis staan er (onverklaarbare) verschijningen op.

- Opeens een lekkere of vieze geur ruiken (zoals rozengeur of tabakslucht).

- Dingen (als bovenstaande) die gebeuren op vaste tijden van dag en dan voor een periode achter elkaar.

 

Als je een aantal van de bovenstaande situaties herkent, kan het zijn dat je te maken hebt met een entiteit.

Auralifters
 

Mensen kunnen ook last hebben van een 'aanklevende' entiteit. Dat is een entiteit dat zich voedt met jouw energie door letterlijk mee te liften in jouw aura. Ook wel 'auralifter' genoemd. Net als bij een entiteit in een woning is een auralifter ook niet goed overgegaan naar gene zijde, oftewel naar 'het licht'. Ze komen binnen via een zwakke plek in het auraveld. Deze zwakke plekken in de aura kunnen door verschillende oorzaken komen. Soms kan men er niks aan doen. Auralifters komen vaak per ongeluk naar binnen. Bijna iedereen op Aarde heeft last van zwakke plekken in hun aura(veld) en bijna iedereen kan dit dus overkomen.

We leven momenteel in een erg uitdagende tijd op Aarde waarin alles in een rap tempo verandert. We gaan scheiden, onze relaties werken niet meer, we zijn of worden ziek, we hebben verdriet omdat er van alles om ons heen gebeurt. En zo zijn er nog wel meer dingen om op te noemen waar we als mens niet vrolijk van worden. Juist dit zorgt er voor dat er soms zwakke plekken in je aura komen; je energie wordt lager en de entiteiten pakken hun kans.

Soms staan we als mens weleens in een lagere energie. Maar dat hoeft niet altijd door ons zelf te komen. Ook anderen kunnen ons erg beïnvloeden, waardoor we helemaal down raken en even de weg kwijt zijn. Vooral (hoog)gevoeligen hebben hier snel last van. Als je denken heel negatief is of erg laag in de energie, dan krijgen entiteiten de kans om in je aura te klimmen en zich daar te vertoeven zolang ze willen. Gedachten zijn krachten en deze kunnen dus als het ware tegen je worden gebruikt in dergelijke gevallen.
 

Enkele voorbeelden van hoe iemand een auralifter kan oplopen:

- Bewusteloosheid

- Tijdens narcose

- Niet goed geaard zijn

- Depressie

- Stress

- Negatief in het leven staan

- Bij gebruik van (veel) drank/drugs

- Vaak is de persoon (even) niet goed 'aanwezig' waardoor de auralifter gemakkelijk in het energieveld kan komen.

 

Entiteiten/auralifters kunnen ook gemakkelijk opgelopen worden via het bekende spel 'glaasje draaien' of het 'Ouija-bord'. Met dit soort activiteiten is het oppassen geblazen; zeker als je op dat moment heel laag in je energie zit. Ik raad dergelijke spellen dan ook ten zeerste af!!!

Ook als men hooggevoelig is en/of een zwakke aura heeft, kan diegene een auralifter oplopen als die zich op een plek begeeft waar veel entiteiten kunnen ronddolen. Te denken valt dan aan een ziekenhuis, begraafplaats of een mortuarium. Maar ook plaatsen zoals een groot warenhuis, (super)markt, een uitgaansgelegenheid of groot evenement kunnen plekken zijn waar men auralifters op kan lopen.
 

Auralifters kunnen het gedrag van de persoon waar ze bij zitten veranderen. De persoon is vaak zichzelf niet meer. Doordat een auralifter (of meerdere auralifters) zoveel energie wegsnoept bij de persoon kan die snel moe zijn. Maar ook slecht slapen. Soms kan men stemmen horen, zijn ze angstig of depressief. Auralifters kunnen ook verbaal communiceren via de persoon. Alles doen ze met hun energie en ze doen het via de energie van de persoon. Deze lifters willen vooral niet opvallen en laten dan ook vaak niet merken dat ze in iemands energie zitten. Ze willen eigenlijk gewoon onderdak en warmte. Ze snoepen hun energie weg omdat ze deze nodig hebben voor hun eigen gebruik. Dit laatste is de reden van onverklaarbare vermoeidheid bij degene waar ze bij zitten. Verder is het zo dat een auralifter bepaalde energie kan versterken van de persoon waar hij bij aanwezig is. Als deze energie bijvoorbeeld een bepaalde angst is, dan wordt deze extra versterkt omdat zowel auralifter als persoon deze angst hebben.

 

Klachten ten gevolge van een auralifter kunnen zijn:

- Chronische vermoeidheid

- Ondanks de moeheid, slecht slapen

- Slechte concentratie

- Stemmen die opdrachten of adviezen geven (kan ook in je dromen zijn)

- Verspringende lichamelijke klachten

- Sterk wisselende stemmingen en gedrag

- Perioden van geheugenverlies

- 'Niet eigen' gedrag in bepaalde situaties

- 'Niet eigen' gedrag tegenover personen

- Onverklaarbare versterkingen van gevoelens, emoties, angsten etc.

- Schouder en nek klachten ( vaak het aanhechtingspunt van een auralifter)

- Buikklachten boven de navel/maagstreek (rondom het zonnevlechtchakra wat ook een aanhechtingspunt kan zijn)

- Kramp in de onderbenen/kuiten

- Koude plekken op het lichaam ervaren of helemaal koud voelen

- Duizeligheid of licht gevoel in je hoofd

 

Ook (jonge) kinderen kunnen last van auralifters hebben. Zij zijn nog gevoeliger en pikken nog meer energie op. Entiteiten zoeken ook vaak aandacht bij kinderen omdat kinderen vaak kunnen praten met deze zielen. Voor hun vaak heel normaal, maar ook kunnen ze er bang van worden. Want niet iedere ziel is vriendelijk. Sommige kunnen zo boos zijn dat ze het op de levenden gaan afreageren of ze gaan ze er mee lastig vallen. Deze zielen zijn erg lastig, maar zoals je ook boze mensen hebt heb je ook boze entiteiten/auralifters. Ze zijn vaak boos op de situatie waarin zij (denken te) zitten of omdat ze niet naar dat licht kunnen. Niet zozeer op de persoon waar ze op dat moment bij zijn. Dit is belangrijk om je te beseffen mocht je ermee te maken hebben. Je kunt jezelf niet 100% beschermen tegen entiteiten/auralifters. Het gebeurt nou eenmaal. Wel is het van belang om te weten dat dergelijke energieën aangetrokken worden tot emoties van de mens. Het is dus zaak om je (onverwerkte) emoties onder de loep te nemen en ermee aan de slag te gaan zodat ze verwerkt worden en ze geen blokkade meer in je systeem kunnen vormen. Daarnaast kun je proberen positief te denken. Hierdoor blijf je in een hogere energie zitten en verlaag je jezelf niet naar de lagere energie. Het niveau waar een entiteit/auralifter en je emotie (boosheid, verdriet, afgunst, wrok, haat etc) zich bevindt.

Onthoud dat gedachten krachten zijn. Deze kun je dan ook positief inzetten.