Privacy-verklaring


Vision of Light, gevestigd aan Westeinder 13, 8032 CW Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.


Contactgegevens:

Organisatie: Vision of Light
Functionaris voor de gegevensbescherming: A.C. van der Grift
Adres: Westeinder 13
Postcode en woonplaats: 8032 CW Zwolle
Telefoon: 038-4290655
E-mail: info@visionoflight-healing.nl
Website: www.visionoflight-healing.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Vision of Light verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Vision of Light verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid (korte ziektegeschiedenis, aandoeningen en/of klachten.

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visionoflight-healing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel persoonsgegevens verwerken

Vision of Light verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Vision of Light verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vision of Light neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vision of Light) tussen zit.

Vision of Light gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Excel voor verwerking van de gegevens en boekhouding. De beveiliging van de website en de webmail wordt gewaarborgd door het hostingbedrijf Yourhosting (SSL-verbinding).

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Vision of Light bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens worden gehanteerd:

- Voor- en achternaam: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
- Geslacht: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
- Geboortedatum: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
- Geboorteplaats: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
- Adresgegevens: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
- Telefoonnummer: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
- E-mailadres: 7 jaar wegens wettelijke verplichting
- Gezondheid: 7 jaar wegens wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vision of Light verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Update nieuws

Via de website van Vision of Light kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief 'update nieuws'.  De door jouw ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden uitsluitend gebruikt om jou de nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Je zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee je je gegevens kunt wijzigen. Bij het afmelden kan het zijn dat je gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht je dat willen, dan kunt je ons daarom verzoeken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vision of Light gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vision of Light en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevens overdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@visionoflight-healing.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vision of Light wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Vision of Light neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mail te sturen naar info@visionoflight-healing.nl .


ReCAPTCHA
Vision of Light gebruikt de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.


Deze privacyverklaring is van juli 2020.