Energetische check-up

Bij een energetische check-up kijk ik naar de belasting van (verschillende vormen van) energieën die mogelijk wordt uitgeoefend op jouw energetisch systeem en/of woon- & leefomgeving. Deze belastende zware energieën kunnen veroorzaakt worden door mensen, aardstralen, wateraders, energetische poorten, negatief beladen leylijnen, entiteiten, electromagnetische straling e.d.


Werkwijze
De energetische check-up verloopt via mail. Alles vindt, met behulp van een foto en/of adresgegevens, op afstand plaats. Naar gelang de uitkomst van de check-up geef ik een advies. Het is uiteraard aan jezelf of je dit advies opvolgt of dat je voor een andere optie kiest. Al mijn bevindingen, aangevuld met mijn advies (en eventuele tips), krijg je per mail toegestuurd.


Algemene informatie
Vooral (hoog)gevoelige mensen kunnen, bewust dan wel onbewust, veel last ondervinden van dergelijke zware energieën. Zware energieën komen binnen en werken in op de aura. Een vervuild aura is van invloed op het hele (energetisch) systeem en is daarmee ook van invloed op het welzijn van de mens.


Naast de aura kunnen ook de chakra's 'vervuild' raken. Chakra's zijn energiecentra die het lichaam (organen en weefsels) voorzien van levensenergie. Bij een disbalans van één of meerdere chakra's kunnen er blokkades ontstaan. Wanneer er sprake is van 'vervuilde' chakra's kan dit zich uiten in fysieke en/of psychische klachten. Deze klachten kunnen van allerlei aard zijn. 

Indien je hier meer informatie over wilt lezen, verwijs ik je naar het kopje 'Energetische Huisreiniging'.

Wanneer kun je een energetische check-up laten doen?

- Als je het gevoel hebt, (stelselmatig) overprikkeld te zijn, met of zonder aanwijsbare reden.
- Indien je vermoedt dat je belast bent door auralifters, entiteiten, aardstralen en/of electrosmog.
- Bij (onverklaarbare) fysieke en/of psychische klachten die medisch niet te verklaren zijn; moeheid, stress, burn-out, hoofdpijn, buikpijn, verspringende (pijn)klachten etc.
- Indien je kind slecht slaapt, veel huilt, extreem boos is, agressief gedrag vertoont en/of gedrag vertoont wat je niet bij hem/haar vindt passen.
- Indien je zelf gedrag vertoont wat je niet kunt verklaren als in (extreem) wisselende stemmingen en gedrag dat niet bij je past.


Waar wordt er zoal op 'gecheckt'?
De energetische check-up omvat een vrij uitgebreide lijst van verschillende soorten energie. Waar ik jaren geleden begon met alleen het checken van aardstralen en entiteiten, heb ik in de loop der tijd deze lijst aangevuld. Daar neem ik zowel jouw eigen energetisch systeem als ook jouw woon- en leefomgeving in mee. Niet voor niets wordt er gezegd: 'Jij bent jouw huis'. Ook uitspraken als 'Een rommelig huis is een rommelig hoofd' of 'Een rommelig hoofd is een rommelig huis', zijn veelgehoorde uitspraken.

 

Door middel van de check-up krijg je een beeld van hoe het er energetisch voor staat. Aan jezelf wat de vervolgstappen gaan zijn. Ik zou je bijvoorbeeld het volgende kunnen adviseren:

- een aura- & chakrahealing 
- een gaBELLia-healing en/of neutraliseren voorouderlijke familielijnen 

- een energetische huisreiniging op afstand of ter plaatse

- bijwonen van de workshop E.H.B.E. (Eerste Hulp Bij Energie)
- het lezen van mijn duoboek 'Kind van de Nieuwe Tijd'

- of een combinatie van bovenstaande
 

Indien je een energetische check-up aanvraagt en al je gegevens + betaling zijn binnen, vindt de check-up binnen 10 werkdagen plaats, tenzij vooraf anders afgesproken. Het is van belang om te weten waarom jij (en/of je kinderen) bepaalde zware energieën aantrekt. Bewustwording is daarbij de eerste stap!