Op 20 februari 2019 start ik met de opleiding mediumschap.

In de loop der tijd zal ik dit integreren in mijn werkwijze/aanbod.
Te denken valt dan aan het geven van readings, healings en het doen van huiskamersessies.

Nadere informatie volgt als de tijd er rijp voor is.