De hooggevoelige persoon

Ongeveer 20% van de mensen is hooggevoelig. Men spreekt ook wel van HSP wat staat voor 'hoogsensitief persoon' of 'hoogsensitieve persoonlijkheid'. Hooggevoelig zijn heeft, behalve voordelen, ook nadelen. Althans het wordt vaak als een nadeel ervaren omdat het als een last voelt. In dat geval zal het voor belemmeringen in het leven kunnen zorgen. In het dagelijks leven merken hooggevoeligen of mensen die er mee te maken hebben (zoals ouders van een hooggevoelig kind), dat het 'onbekend' terrein is voor hun omgeving.
Ondanks dat er steeds meer aandacht aan hooggevoeligheid wordt geschonken, blijft het veelal toch in de taboe-sfeer hangen.

Maar wat houdt hooggevoeligheid nou precies in?

Een hooggevoelig persoon heeft meer 'voelsprieten' uitstaan dan een ander. Dit komt doordat hun 'systeem' of zenuwstelsel gevoeliger afgesteld staat; de prikkels worden subtieler en intenser waargenomen en verwerkt. Deze prikkels kunnen zowel van binnen als van buitenaf komen. Door het ontvangen van deze prikkels kunnen struikelblokken of blokkades ontstaan, want als je deze prikkels niet goed of maar gedeeltelijk verwerkt, kan er een overprikkeling(*) ontstaan. Een overprikkeling die allerlei fysieke en psychische klachten met zich mee kan brengen. Bij chronische overprikkeling kan dit zelfs tot (chronische) klachten, aandoeningen en/of zelfs ziektes leiden. Hooggevoelige mensen hebben een intensere beleving en hun waarneming is vaak gedetailleerder.
Kleine dingen vallen hen sneller op en ze kunnen daar zeer geraakt door worden.

Muziek, kunst en de natuur kunnen hen zo raken dat ze er helemaal in opgaan. Gevoelens van anderen kunnen ze feilloos aanvoelen, hetgeen zowel een voordeel als een nadeel kan zijn. Ze zijn zorgzaam, plichtsgetrouw en vaak ook perfectionistisch. Het perfectionistische kan hen vaak opbreken, waardoor het een aandachtspunt wordt. Ze zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor burn-out dan anderen, omdat ze zichzelf helemaal kunnen verliezen als ze zich geven aan een persoon, opdracht en/of doel.

Het herkennen, maar vooral het erkennen van de klachten is al het halve werk wat betreft het oplossen hiervan. Het is voor een hooggevoelige belangrijk om te leren hoe die met zijn gevoeligheid om kan gaan. Daarvoor zijn er vele mogelijkheden en het is zoeken naar wat voor de hem/haar goed voelt en wat bij hem/haar past natuurlijk.

* uitleg zie onder het kopje 'Overprikkeling'


Het hooggevoelige kind

Net als volwassenen is van alle kinderen ook 20% hooggevoelig. Men spreekt soms ook wel van 'hoogsensitief kind' (HSK). Als klein kind zijn zij al 'anders'. Ze worden ook wel overgevoelig, intuïtief of 'nieuwetijdskinderen' genoemd. Het omgaan met een hooggevoelig kind gaat vaak anders dan met andere kinderen. Het opvoeden van een hooggevoelig kind kan dan ook een hele uitdaging zijn. Zeker als het ook nog eens 'strong-willed' is. Een kind dat strong-willed is, heeft een sterke eigen wil. Het weet wat het wel en, vooral ook, wat het niet wil. Het heeft veelal een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zij doen daarom niet zomaar wat een ander zegt. Ze moeten er écht van overtuigd zijn en het moet dan ook van binnenuit gevoeld worden door het kind. Veranderingen juichen ze ook niet toe, tenzij ze het zelf willen. Ze kunnen een dwingend karakter hebben. De woede aanvallen, driftbuien en de aandacht dat het kind vraagt, kosten de ouders veel energie. Daarnaast kun je niet zelden, als ouder, te horen krijgen dat er van alles niet goed is aan je kind en dat het zich niet goed ontwikkelt. Ook zal de ouder, meer dan bij andere kinderen, bezig zijn met beschermen en ondersteunen. Daar is overigens niks mis mee. Ook hooggevoelige kinderen mogen er zijn en meestal komen zij prima op hun pootjes terecht.

Er is helaas op veel scholen (nog) weinig oog voor de behoeften van de (hoog)gevoelige kinderen onder hen. Dat terwijl je er vanuit mag gaan dat 1 op de 5 kinderen hooggevoelig is! Mogelijk is er gezegd dat je kind een probleem heeft terwijl jij het gevoel hebt dat dat wel meevalt. Als ouder ben je ervan overtuigd dat het gedrag wat als probleem bestempeld wordt door overprikkeling komt en afhankelijk is van de situatie. Kijk naar je eigen kind en luister naar je intuïtie!
Jij kent jouw kind het beste.


Twijfel je? Kijk dan eens of je iets herkent in onderstaand rijtje:

- je hebt altijd al geweten dat je kind (hoog)gevoelig is en dat het extra steun nodig heeft

- er wordt gezegd dat je kind angstig, overgevoelig, (te) verlegen of (te) emotioneel is

- je hebt het gevoel dat je kind 'anders' is maar niet dat er iets mis is

- iemand heeft tegen je gezegd dat je kind een 'nieuwetijdskind' is (maar je hebt wellicht geen idee wat dat betekent)

- jouw kind is (in vergelijking tot andere kinderen) gevoeliger voor geluid, felle lichten, kriebelig materiaal (naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid), dingetjes in het eten (structuur van het eten), rommel, chaos, …

- jouw kind schrikt sneller, raakt sneller in paniek, heeft (meer) moeite met verrassingen en veranderingen

- jouw kind raakt gemakkelijk overstuur, geïrriteerd, oververmoeid, en geprikkeld in/na situaties waarbij er veel op hem/haar afkomt (bv. op school of een feestje)

- jouw kind vermijdt liever drukke situaties en als ze onvermijdbaar zijn, put het je kind uit

- jouw kind heeft meer tijd nodig om bij te tanken of aan nieuwe situaties te wennen

- je hebt het gevoel dat jouw kind sterk reageert op je eigen stemmingen of die van anderen (door het over te nemen of juist te willen helpen)

- jouw kind is creatief, lijkt al een sterke intuïtie te hebben en/of stelt het veel (diepzinnige) vragen

Als je jouw kind herkent in een aantal van de genoemde punten, dan is hij/zij zeer waarschijnlijk hooggevoelig. Hooggevoelige kinderen zijn echter niet allemaal gelijk. Er zitten verschillen in de mate van gevoeligheid en ook waarvoor ze gevoelig zijn. Nogmaals, luister vooral naar je eigen intuïtie! Meestal weet je als ouder wel dat je kind hooggevoelig is. Je hebt al vroeg geleerd dat je kind gevoelig is en extra steun van jou nodig heeft. Je weet dat je het soms moet helpen tot rust te komen. Je hebt geleerd dat je hem/haar omzichtiger moet benaderen dan andere kinderen. Je houdt rekening met het feit dat je kind genoeg rust krijgt. Je helpt je kind zich staande te houden in stressvolle situatie. Je bereidt je kind voor op veranderingen en zorgt dat het niet voor grote verrassingen komt te staan. Etcetera......

Hieronder nog een paar 'kenmerken' waaraan een hooggevoelig kind kan voldoen.
Je kind:

- heeft als baby zijnde veel gehuild of was een huilbaby

- leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf
- lijkt je gedachten te kunnen lezen
- gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd
- ruikt elk (vreemd) geurtje
- lijkt zeer intuïtief
- is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
- wil zich omkleden als zijn/haar kleding nat of zanderig is geworden
- is zeer gevoelig voor pijn
- kan slecht tegen een luidruchtige omgeving
- heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk etc.)
- kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen
- presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn of als er niemand meekijkt
- beleeft de dingen intensief
- heeft een motorische achterstand (gehad); vooral de grove motoriek speelt daarbij een rol


Als ouder van een hooggevoelig kind, heb je de taak het kind te leren omgaan met deze eigenschap(pen). Meer dan andere kinderen, hebben hooggevoelige kinderen begeleiding van volwassenen nodig bij het opgroeien. Hooggevoelige kinderen onderpresteren onder druk en zij voelen zich snel(ler) onder druk gezet. Veel hooggevoelige kinderen vinden sociale situaties op school dan ook zo moeilijk dat het hun ontwikkeling belemmert. Omdat zij in sociale situaties vaak overprikkeld raken, komen ze nogal eens onvoldoende toe aan experimenteren op sociaal gebied. Omdat ze over het algemeen al een emotionelere natuur hebben dan andere kinderen, lopen ze een groter risico sociaal-emotioneel achterop te raken. Ouders maken zich dan (terecht) zorgen op dit vlak.

Hooggevoelige kinderen beleven alles wat er om hen heen gebeurt intenser dan andere kinderen. Ze schrikken sneller, zijn sneller geïrriteerd en kunnen zich extreem druk maken over details die een ander niet eens opmerkt. Ze winden zich bijvoorbeeld op als iets niet precies gaat zoals het hoort te gaan en hebben soms hele rituelen die afgewerkt moeten worden. Ze proberen op die manier grip te krijgen op de wereld die hen overweldigt. Ze hebben meestal een diep gevoelsleven voor hun leeftijd. Zijn zich scherper bewust van emoties en gevoelens van anderen. Kunnen op jonge leeftijd denken over levensvragen en hebben vaak een sterke fantasie. Algemeen kun je zeggen dat hooggevoelige kinderen hierdoor sneller en heftiger overprikkeld raken door alles wat er op hen af komt, thuis of elders.

Kinderen reageren verschillend op overprikkeld zijn. Sommige reageren heftig emotioneel, theatraal of agressief. Anderen klappen totaal dicht en kunnen niets meer (verlegen, geremd). Weer anderen lijken juist continu de overprikkeling op zoeken waardoor ze slordig, rusteloos en chaotisch worden. Hooggevoelige kinderen zijn ook wel sneller angstig. Vooral als zij overprikkeld zijn, kunnen ze volledig blokkeren of zelfs paniekerig worden in bepaalde situaties. Echter, als het kind voldoende grip op de “enge” situatie heeft of zich gesteund weet door de omgeving, verdwijnen hun angsten meestal. Bijna alle hooggevoelige kinderen hebben een probleem met aandacht. Ze zijn snel afgeleid. Doordat ze heel veel dingen opmerken, is het moeilijk kiezen wat hun aandacht krijgt. Ze zijn vaak in gedachten met zoveel dingen tegelijk bezig waardoor hetgeen ze aan het doen zijn, niet af komt. Maar ze kunnen op andere momenten juist extreem geconcentreerd met iets bezig zijn. Ze hebben dan ook geen concentratiestoornis maar alleen veel moeite de aandacht te verdelen en daarbij prioriteiten te stellen. Ze hebben daardoor een (te) laag werktempo op school of worden (te) dromerig genoemd.

Hooggevoelige kinderen hebben meestal een rijke fantasie waarin ze helemaal kunnen opgaan. Ze zijn a.h.w. snel afgeleid door hun innerlijke wereld. In hoeverre een kind kan leren onder druk te presteren, sneller door te werken of iets te doen wat niet hun interesse heeft, hangt samen met andere karaktereigenschappen zoals het doorzettingsvermogen.

Kinderen groeien op in een maatschappij waarin hoge eisen aan hen worden gesteld. Op jonge leeftijd moeten zij allerlei testen ondergaan en wordt er heel precies bijgehouden hoe het zich ontwikkelt. Zodra een kind niet aan het 'normale' beeld voldoet, loopt het het gevaar onterecht een label opgeprikt te krijgen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan 'leerstoornissen', 'AD(H)D', 'Autisme', etcetera....

Zelf ben ik er van overtuigd dat dit vaker gebeurt dan je zo op het eerst gezicht zou denken. Echter hooggevoeligheid is geen afwijking. Hooggevoelige kinderen (en hooggevoelige volwassenen ook) kunnen wel gedrag vertonen wat lijkt op een stoornis, maar nooit doorlopend en alleen als zij overprikkeld zijn.

Hooggevoelige kinderen hebben onderling uiteraard ook veel verschillen. Andere karaktereigenschappen, het temperament en eerdere ervaringen spelen een belangrijke rol. Het ene kind wordt teruggetrokken en durft weinig, het andere kind lijkt verslaafd te raken aan overprikkeling. Vooral ervaringen die hooggevoelige kinderen hebben waarbij ze overprikkeld waren, maken veel indruk, en zijn daarom zeer vormend in de ontwikkeling van hun karakter en zelfbeeld. Als dit voornamelijk negatieve ervaringen zijn, dreigt de balans bij deze kinderen vaak door te slaan naar de negatieve kant en worden zij bv. angstig of geremd. Daarbij hebben ze ook nog de natuurlijke neiging erg kritisch te zijn ten opzichte van zichzelf wat de eigenwaarde niet ten goede komt.
Als gevolg hiervan hebben ze vaker een negatief zelfbeeld. Zeker in vergelijking van hun leeftijdsgenootjes, die zichzelf gemiddeld juist overschatten.

Er zijn evenveel hooggevoelige jongens als meisjes. Wel uiten jongens overprikkeling vaker door middel van agressief en/of druk gedrag en meisjes huilen vaker of vertonen extreem aanpassingsgedrag en/of doen zich 'verlegen' voor.

Ook culturele aspecten spelen een rol. In onze westerse maatschappij wordt gevoeligheid vaker als zwak beschouwd. Vooral bij jongens.
Waarschijnlijk komt het daardoor dat hooggevoelige jongens op school nogal eens gepest worden.

Hooggevoeligheid is voor een belangrijk deel erfelijk. Ben je zelf hooggevoelig, dan is de kans groot dat je kinderen het ook zijn. Andersom, als je kind hooggevoelig blijkt, ben jij of je partner het mogelijk ook. Vaak heb je dan tussen (groot) ouders, ooms en tantes ook hooggevoelige personen.

Het is dan ook geen nieuw verschijnsel, het heeft tegenwoordig alleen een naam.


Overprikkeling

Overprikkeling houdt in dat je teveel prikkels hebt ontvangen.
Je hersenen hebben moeite om dit alles goed te verwerken.
Dit kan zowel kortdurend als langdurend zijn.

Kortdurende overprikkeling kun je bijvoorbeeld hebben na een hectische werkweek, een druk feest of een vermoeiende reis. Bij lange termijn overprikkeling heb je gedurende lange(re) tijd stelselmatig teveel prikkels te verduren gehad, waardoor je hele systeem overbelast is geraakt. Gevolgen kunnen onder andere zijn: een burn-out, chronische vermoeidheid, depressie, grote stemmingswisselingen, gedragsproblemen, angststoornissen en/of onverklaarbare fysieke klachten.

In geval van overprikkeling dien je maatregelen te nemen om te herstellen en weer in balans te komen. Neem jezelf en de signalen die je lichaam afgeeft serieus om er goed bovenop te komen. Korte termijn overprikkeling is vrij snel en eenvoudig op te lossen door wat rust te nemen en je eens goed te ontspannen. Je kunt een boswandeling maken, je hobby uitoefenen, gaan sporten of een massage nemen. Let daarnaast ook goed op je slaap- en voedingspatroon.

In geval van burn out of zware (chronische) vermoeidheid is het van belang dat je in beweging blijft of komt. Hoe licht ook. Dit is nodig om de energiecirculatie op gang te houden of brengen om niet volledig te stagneren. Let er wel op dat je op ‘goede’ dagen niet teveel doet om vervolgens weer een terugslag te krijgen.

Helaas is lange termijn overprikkeling niet iets wat met een paar weken kan worden opgelost. Het heeft tijd nodig, geef het die tijd ook.
Accepteer de situatie zo goed als je kan en vergelijk jezelf niet met anderen, die (wel) alles aan lijken te kunnen.
Neem jezelf en jouw behoeften als uitgangspunt. Ga op zoek naar een therapie die je kan helpen en die bij je past.


Behandel- en therapievormen

Er zijn vele mogelijkheden om een hooggevoelige volwassene of hooggevoelig kind te begeleiden/helpen. Het voert echter te ver om hier alles op te noemen. Het is vooral zoeken en ervaren wat bij jou en/of je kind past. Volg daarin jouw gevoel en vertrouw daarop. Ongeacht wat jouw omgeving daar van vindt!

Wat kan helpen is een therapie die helpt te ontspannen en weer in contact te komen met je lijf, je gevoel en jezelf.
Ook bewegingsvormen als bijvoorbeeld yoga en tai chi kunnen helpen. Bewegen en/of sporten is sowieso goed om te doen.
Het ontlaadt je lichaam en geest, maar laadt het tevens ook weer op. Kijk wat goed voor je kind en/of jezelf voelt.
Houd daarbij de grenzen goed in de gaten en overbelast niets.

Verder kan mindfulness (aandachttraining) en/of meditatie zinvol zijn. Het helpt je (kind) om meer in het hier en nu te leven en meer rust te ervaren.

Naast voldoende aandacht aan jezelf geven en voldoende lichaamsbeweging, is het van belang dat je voldoende slaap/rust krijgt.
Tijdens je slaap herstelt je lichaam en geest zich van alle invloeden die je te verduren krijgt. Las, per dag, voldoende rust in voor jezelf.
Zo blijf je met jezelf en jouw eigen behoeften in contact.
Als laatste is het aan te raden om stevig met je (blote) voeten op de grond staan en zorg te dragen voor een goede (buik)ademhaling.

Bovenstaande kan een bijdrage leveren aan een stabiel en goed geaarde basis-energie.

Echter van groot belang is ook om een ander leef- en denkpatroon eigen te maken om structurele verbetering te bewerkstelligen.
Psychotherapie of coaching kunnen hierbij helpen. Je (kind) leert daarin om goed te kijken naar wat er precies is gebeurd en de eigen rol daarin.
Bewustwording van oude gedrags- en denkpatronen staan centraal en je (kind) leert deze los te laten als ze niet meer van dienst zijn.

Volwassenen proberen ook wel spirituele therapieën en/of healings. Enige voorzichtigheid is hierbij geboden.
Realiseer je heel goed dat je, omdat je hooggevoelig bent, je jezelf goed mag aarden. Veel spirituele therapieën en healings trekken je energie juist omhoog.
Dit kan in eerste instantie prettig aanvoelen, maar als je basis niet stevig is, kan dit juist voor meer problemen zorgen.
Werk dus liever eerst aan een stabiele en goed geaarde basis-energie, alvorens je verder kijkt!


Reguliere geneeskunde

Veel (huis)artsen hebben hooggevoeligheid (nog) niet geaccepteerd. Ze kunnen je dus volledig mis-diagnosticeren omdat ze je niet begrijpen.
Sommige (huis)artsen staan er gelukkig wel voor open en kunnen er rekening mee houden in hun behandelplan en voorschriften.
Je kunt je afvragen of medicatie goed is voor je, gezien er vaak minder prettige bijwerkingen aan kleven.
In bepaalde gevallen kunnen medicijnen zeker wel helpen en zijn ze wellicht noodzakelijk (op dat moment). Soms is het even nodig om je rustiger te krijgen.
Probeer uiteindelijk weer zonder medicijnen te leven en de onderliggende oorzaken aan te pakken.
Volg vooral je eigen gevoel bij behandelingen of therapieën. Soms moet je eerst iets proberen voor je weet of iets wel of niet voor je werkt.
Als het niet werkt, stop er dan mee en zoek verder. Laat je in elk geval nooit ‘bang’ maken, dat als je een therapie niet doorzet, je niet beter wordt.

Houd voor ogen dat een hooggevoelige persoonlijkheid je ook veel moois kan geven.
Hoe beter je ermee om leert gaan, hoe meer je dat zult ervaren en van de mooie kanten ervan zal kunnen genieten.


Enkele technieken om te aarden en in je eigen energie te blijven

Hooggevoelige personen worden snel beïnvloed door de energie om hen heen. Zowel in positieve als negatieve zin.
Hun 'hyper gevoelige systeem' zuigt alle negatieve emoties en omgevings-energieën als een spons op.
Dit kan ervoor zorgen dat ze zweverig worden, dromerig zijn, energetisch verstoord raken en/of in ieder geval niet goed 'aanwezig' zijn.
Hierdoor kunnen ze keuzes maken die niet (goed) aansluiten bij hun eigen behoeften, normen en/of waarden.
Dit maakt niet alleen hún leven lastig, maar vaak ook voor hun omgeving.

Voor ouders van een hooggevoelig kind, maakt het dat het opvoeden een grote uitdaging wordt!
Sommige ouders hebben te maken met een gespannen kind, dat zich druk maakt over van alles en nog wat.
Andere ouders hebben een kind dat depressief is, dat zichzelf beschadigt of suïcidaal gedrag vertoont.
Weer andere ouders hebben een kind waarbij zijn/haar boosheid overdreven lijkt in verhouding met de gebeurtenissen.
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te benoemen.

Het kan ouders helpen wanneer ze zich realiseren dat dit gedrag niet meer is dan symptomen van een onbalans in het systeem van hun kind door persoonlijke- en omgevings invloeden. Het kan hen helpen als ze zich realiseren dat ze te maken hebben met een overprikkeling en dat het niets te maken heeft met een 'normaal' gedragsprobleem. De oorzaak (of oorzaken) dient te worden aangepakt als men wil dat dit kind kan functioneren en opgroeien.
Veel van deze hooggevoelige kinderen hebben ook moeite met de traditionele schoolsystemen die kinderen aansporen om maar niet voor zichzelf te denken.
Dit komt doordat ze in opstand komen tegen autoritaire figuren.
Hooggevoelige kinderen zijn slimme, creatieve, 'outside the box' denkende kinderen die heel anders denken en leren en moeite hebben om zich te gedragen naar de omstandigheden. Tenzij hiervoor een hele goede reden wordt gegeven.

De sleutel om hooggevoelige kinderen op een gezonde, positieve manier te helpen opgroeien is hen te leren hoe hun energie in elkaar steekt en te herkennen wanneer hun 'hyper gevoelige systeem' slecht afgestemd is. Hooggevoelige kinderen die slecht afgestemd zijn en compleet in hun hoofd leven in plaats van in hun lichaam te zitten, pikken vrij gemakkelijk energie in hun aura en fysieke lichaam op.
Als ze erg lang zo blijven leven, zullen ze zich emotioneel leeg of juist overprikkeld voelen en geen idee hebben waarom.
Als ouder van zo’n hooggevoelig kind, is er veel dat je kunt doen om je kind te helpen beter te aarden en energetisch gebalanceerd te zijn.
Omdat ze vaak een spiegel zijn van je eigen energetische toestand, helpen een kalme en emotioneel gebalanceerde benadering van het kind om zich bewust en in controle van hun eigen emoties te voelen.

Elke dag tijd maken om ze in contact te laten komen met hun eigen energie en (negatieve) energie die ze op school of van anderen hebben opgepikt los te laten is heel belangrijk! Elke dag oefeningen doen om energetisch te beschermen en de energiebalans te herstellen zal ze helpen meer in contact te zijn met hun lichaam zodat ze sneller herkennen wanneer ze een energiereiniging nodig hebben. Er zijn simpele oefeningen die helpen om te aarden en de energie in balans kunnen brengen. Het voert te ver om ze allemaal te benoemen en ik beperk me tot een paar. De technieken die hieronder beschreven zijn, kunnen zowel op volwassenen als kinderen toegepast worden. Voel bij jezelf of bij je kind, wat goed voelt. Haal er een oefening af of voeg er zelf bij als je zelf oefeningen/technieken weet.


* Onze manier van ademhalen heeft een grote impact op hoe geaard we ons voelen

Een goede ademhaling is een ademhaling, die bij rust, vanuit de buik plaatsvindt.
Maak er een spelletje van om met je kind langzaam en diep adem te halen terwijl ze zich focussen op een bepaald lichaamsdeel.
Kunnen ze zich voorstellen om vanuit de onderkant van hun voeten te ademen, vanuit hun hartgebied, vanaf de bovenkant van hun hoofd of vanuit hun maag? Als ze zich focussen op de verschillende delen van hun lichaam kunnen ze dan visualiseren dat alle stress of negatieve energie hun lichaam verlaat met hun uitademing?

Voor jezelf kun je ergens gaan zitten of staan.
Goed rechtop zodat je bij het inademen goede teugen lucht kunt inademen en dat ook het uitademen niet belemmerd wordt.
Adem door je neus, diep in. Adem door je mond rustig uit. Visualiseer dat je bij elke uitademing, alle stress en negatieve energie uitademt.
Mocht een buikademhaling lastig gaan, leg 1 hand op je navel en concentreer je erop dat de ingeademde lucht daarheen gaat.


* De 'gouden' douche is een heerlijke (en ook praktische) techniek

Ga aan het eind van de dag, voordat je (kind) naar bed gaat, douchen. Water werkt sterk ontladend en aardend. Als je gaat douchen, doe je de ogen dicht. Visualiseer dat er uit de kraan water van goud komt. Zie voor je dat de gouden stroom over je lichaam stroomt en elk stukje negativiteit met zich meeneemt. Begin met je kruin en daal af naar beneden totdat je bij je voeten bent. Niets wordt overgeslagen en de gouden waterstralen nemen alles mee wat niet bij jou hoort of wat niet van jou is aan energie. Alles wat meegenomen wordt, spoelt het doucheputje in en wordt daarmee afgevoerd.

Bij kinderen kun je dit vertellen tijdens het douchen. In plaats van goud, zou je ook wit of zilver kunnen doen. Of een combinatie van deze kleuren. Dit zijn de kleuren die een 'zuiverende' werking hebben. Maar misschien dat je kind een andere kleur mooier vindt. Zolang het maar een lichte kleur is, is het goed.


* Een energetisch bad voor degene die een badkuip hebben

Vul het bad met olie/badschuim/badzout dat je lekker vindt. Ga erin liggen en visualiseer dat je alle opgedane negatieve energie losweekt uit je lichaam en geest. Alles kun je loslaten en laat het opnemen in het water.
Als je na 15-20 minuten klaar bent, laat je het bad leeglopen en visualiseer dat alles wat je 'losgelaten' hebt, samen met het water in het badputje verdwijnt.

Je kunt ook in je bad edelstenen leggen. Het water geleid de kracht/werking van de steen en je kunt deze energie in je opnemen. Als voorbeeld geef ik de Bergkristal. Deze werkt sterk zuiverend en genezend. Maar natuurlijk kun je ook een andere steen nemen. Een weldaad voor lichaam én geest.


* Terwijl je kind rechtop staat laat je ze zich voorstellen dat ze een grote, stevige boom zijn met wortels die uit de onderkant van hun voeten groeien en diep de aarde ingaan

Laat ze ervaren hoe stevig en sterk ze zich voelen wanneer hun wortels zich verbinden met de energie van de aarde. Als je kind erg moeite heeft met aarden, laat hem/haar dan een paar keer op de grond stampen en bewust de voeten op de grond zetten voordat het aan deze oefening begint.


* Een leuke oefening om uit te proberen met je kind is met een ijzeren lepel de elektromagnetische energie vanuit het lichaam te gebruiken

Wrijf met de onderkant van de lepel tegen de klok in over de onderkant van je kinds voet. Je moet wel een beetje kracht zetten, anders werkt het niet. Het tegen de klok in wrijven zorgt ervoor dat bepaalde energie vrijkomt waardoor je kind kalmeert. Dit is zeker een goed hulpmiddel wanneer je kind moeilijk in slaap kan komen! Het kan zijn dat ze het zo lekker vinden dat ze erom blijven vragen.
Zelf doe ik deze oefening met de bal van mijn hand en masseer daarna(ast) de voeten.


* Zowel binnenshuis als buitenshuis blootsvoets lopen

Mits het weer het toelaat is dit ook een goede manier om te aarden. Vooral bij kinderen goed toepasbaar; lekker op het gras, in het zand of in het water.
Zorg dat het kind het verschil leert voelen tussen gras, aarde, beton, zand, rotsen en water als ze lopen. Het stimuleren van de onderkant van de voeten door bijvoorbeeld massage is een andere manier om zich te laten afstemmen op hun voeten en energetisch terug in hun lichaam te laten komen.


* De 'Hook Up' is ook een hele goede manier om energie in balans te krijgen en een teveel aan energie te minimaliseren

Dit is een goede oefening die je een aantal malen per dag bij jezelf en/of met je kind kunt doen. Deze oefening kan je zittend, staande of zelfs liggende in bed doen. Start met het kruisen van je benen bij de enkels. Strek je armen naar voren uit en draai je handen zo dat de duimen naar de grond wijzen. (De achterkant van je handen raken elkaar bijna aan) Beweeg nu één hand over de andere zodat de palmen elkaar raken en je de vingers in elkaar kunt verstrengelen. Buig je ellebogen iets en draai je gevouwen handen onderlangs zodat ze comfortabel op je borst kunnen rusten. Haal nu diep adem terwijl je je tong tegen het midden van je gehemelte drukt. Als je uitademt, laat je de tong weer losjes op zijn plaats terugvallen. Ga hiermee door terwijl je de tong omhoog drukt bij het inhaleren en terug laat vallen bij het uitademen.Wanneer de 'Hook Up' minstens één minuut wordt gedaan, wordt er vaak een kalm en vredig gevoel ervaren. Het wordt beëindigd door het ontkruisen van de armen en benen en je plaatst de vingertoppen zachtjes tegen elkaar. Het plaatsen van de vingertoppen tegen elkaar is een andere manier om je (hersenhelften) in balans te brengen. Ook dit doe je ongeveer 1 minuut.


* Drink voldoende water

Een volwassen mens heeft 1,5 tot 2 liter water per dag nodig. Dit is gerekend naast alle andere dranken zoals thee, koffie etc. Dit wordt vaak niet gehaald en ook kinderen drinken in de regel te weinig water. Het mooiste zou zijn als een kind in ieder geval 4 glazen water per dag drinkt, ca 1 liter. Water zuivert en voert de afvalstoffen in het lichaam af. Dit levert zeker ook een goede bijdrage aan het geestelijk welbevinden.

Een goede aarding is dus prioriteit nummer 1!
Wat daarnaast ook noodzakelijk is, is je energieveld (je aura) afschermen.
Echter stel ik goed aarden bovenaan het lijstje en dus op nummer 1.
Dit omdat als je jezelf afschermt maar je bent niet goed geaard, je met de 'opgedane' energie blijft zitten.
Het blijft in je systeem zitten en zal zich blijven opstapelen en voor (chronische) klachten kunnen zorgen.
Als je energie oppikt en je bent goed geaard, zal dit afvloeien naar de aarde en zul je geen of minder klachten ondervinden.

Vergelijk het met een boom.
Als een boom niet goed met zijn wortels in de grond staat (en dus slecht geaard is), zal hij verzwakken en mogelijk sterven.
Nou zul je als mens niet direct sterven maar verzwakken zul je zeker wel.
In eerste instantie zal dit op energetisch gebied zijn.
Later zal dit tot uitting kunnen komen op lichamelijk en/of psychisch gebied.
In het ergste geval word je (chronisch) ziek.
Verder is een boom aan vele invloeden onderhevig.
Te denken valt bijvoorbeeld aan regen, wind, koude, warmte, etcetera.
Zolang hij stevig met zijn wortels in de grond staat, zal hij al deze invloeden goed kunnen doorstaan.
Mocht hij onverhoopt beschadigd raken, zal hij desondanks toch door blijven groeien en in leven blijven.
Als jij als mens goed geaard bent, zul je beter bestand zijn tegen de invloeden van buitenaf.
Wellicht zul je het als een last ervaren maar je bent, net als de stam en de takken van de boom, 'buigzaam' en kunt het incasseren zonder dat je er door verzwakt wordt.

Kort samengevat:
Goed aarden is stevig met je (blote) voeten op de grond staan, een goede (buik)ademhaling hebben, voldoende aandacht geven aan jezelf (je lichaam en vooral je voeten), zorgen voor voldoende slaap/rust en zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en/of sportactiviteiten.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande en/of bepaalde oefeningen, zou je er meer over willen weten of wil je weten wat voor jou en/of jouw kind zou kunnen werken, neem gerust contact met mij op.


Hooggevoeligheid & paranormaliteit

De intensiteit van voelen, zien, horen, ruiken, proeven en ervaren ligt bij een hooggevoelige veel malen hoger dan bij een niet-hooggevoelige.
Het hebben van paranormale gaven ligt bij hooggevoeligen dan ook hoger dan het gemiddelde. Het gaat vaak samen.
Je kunt het niet wegnemen of veranderen. Het zit in je genen en het hoort bij je leven.

Als hooggevoelige kun je dus ook paranormale en/of helende gaven hebben, ook al (her)ken je die nog niet direct bij jezelf.
Net als hooggevoelige mensen pikken mensen met paranormale gaven ook meer informatie op dan de gemiddelde mens.
Mensen met een paranormale gave ontvangen informatie op van buiten de 5 'normale' zintuigen (voelen, zien, horen, ruiken, proeven).

Fysieke en paranormale gevoeligheid gaan vaak hand in hand of overlappen elkaar.
Wanneer je als hooggevoelig persoon de energie van andere mensen in jouw systeem opneemt, kan dat allerlei problemen veroorzaken.
Je kunt je heel erg emotioneel voelen, maar dan met gevoelens die niet van jou zijn.
Je kunt je heel erg moe voelen door anderen zonder te weten waarom.
Je kunt je overladen voelen met gevoelens op drukke plekken omdat je teveel energie oppikt.
Constant door andermans energie beïnvloed worden, kan zorgen voor herhaalde verwarring, een slechte gezondheid of nog erger.

Als hooggevoelig persoon is het belangrijk om je bewust te worden van jouw eigen situatie zodat je effectief kunt leren ermee om te gaan.
Wanneer je een dieper gevoel hebt van wie je bent en wat je kunt, dan kun je leren om keuzes te maken die helend zijn voor jou.
Zelfs als anderen dit niet begrijpen! Je kunt beter het gevoel hebben dat je “anders" bent, dan dat je rare problemen hebt of krijgt.