Ben je hooggevoelig of heb je vermoedens daarvan?
Heb je (onverklaarbare) fysieke- en/of psychische klachten?
Heb je een diagnose als AD(H)D en/of ASS (autisme spectrum stoornis) maar heb je het gevoel dat deze diagnose(s) de lading niet dekt?
Zit je niet lekker in je vel maar weet je niet waar dit vandaan komt?
Of heb je wellicht één van onderstaande klachten en/of herken je je erin?

- slaapproblemen
- extreme vermoeidheid
- veel piekeren
- hoofdpijn
- rug-, en nekklachten
- stress gerelateerde klachten
- burn out (of er tegenaan zitten)
- (onverklaarbare) pijnen in je lichaam
- het gevoel van leeglopen in contact met andere mensen
- onzekerheid
- faalangst
- moeite hebben met eigen grenzen aangeven/bewaken

- steeds weer dezelfde valkuilen tegenkomen  

- problemen met betrekking tot relaties en/of sociale contacten
- een klacht/aandoening zonder aanwijsbare (medische) reden
- vul zelf maar iets in.........


De trilling van de aarde verandert. Hierdoor veranderen mensen mee in hun trilling. Kinderen en volwassenen worden daardoor gevoeliger voor invloeden van zowel binnenuit als buitenaf. Door hun (hoog)gevoelige zenuwstelsel worden ze steeds kwetsbaarder. Hierdoor kan er een disbalans ontstaan met als gevolg lichamelijke ongemakken, aandoeningen en zelfs (chronische) ziektes. Het kan dan ook ten grondslag liggen aan diagnoses als AD(H)D, Autismespectrum stoornis (ASS) en aanverwante zaken. Maar ook psychische aandoeningen kunnen (mede) een uiting zijn van een disbalans ergens in het energetisch systeem. Voorbeelden hiervan zijn: stress, depressie, burnout, schizofrenie, borderline, bipolaire stoornis, angststoornis, manisch/depressieve stoornis en verslavingsproblematiek. Juist in die kwetsbaarheid wil ik deze kinderen en volwassenen van dienst zijn en hen begeleiden van bewustwording en inzicht naar balans.


We leven in een hectische maatschappij. Het lijkt alsof het woord stress onderdeel geworden is van onze dagelijkse manier van leven. Veel mensen hebben uiteenlopende vage klachten van lichamelijke en/of psychische aard. Een duidelijke, aanwijsbare oorzaak wordt daarbij niet altijd gevonden. "Leer er maar mee leven", wordt er vaak gezegd. Dit is wat mensen dan ook vaak doen. Ermee leren leven; zo goed en zo kwaad als het kan.
Maar het kan ook anders..............


Energie overdracht is een heel belangrijke factor betreft het fysieke en psychische systeem. Daarmee ook mede bepalend voor onze gezondheid. Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er de grofstoffelijke energie, die zich bevindt in de materie; zoals voorwerpen en je lichaam. Daarnaast heb je de fijnstoffelijke energie, die zich bevindt in alles wat 'niet zichtbaar' is. Denk bijvoorbeeld aan de 'lege ruimte' om je heen. Doordat alles in en om ons heen uit energie bestaat is het de basis voor het functioneren van het menselijk lichaam. Het energetisch systeem is net zo belangrijk als de slagaders, organen, zenuwstelsel en hersenen voor het fysieke en psychische systeem.  Onder energetisch systeem versta ik kortgezegd; de aura (energieveld rondom het lichaam), de chakra's (energiecentra's van het lichaam) en de meridianen (energiebanen die over en door het lichaam lopen).
Is één van deze systemen uit balans, krijg je klachten.


Wat we steeds meer gaan begrijpen is dat o.a. emoties van invloed zijn op het functioneren van het lichaam en daarmee bepalend kunnen zijn voor onze gezondheid. Emoties fungeren als een overdracht van trilling (= energie) welke de prikkeloverdracht van onze cellen beïnvloeden; zowel van binnenuit als van buitenaf. Ziekte kan ontstaan uit onverwerkte emoties; er is dan sprake van (een) blokkade(s) op fysiek, psychisch en/of energetisch gebied.
Vooral bij hooggevoelige personen zien we dat door de hoge mate van gevoeligheid, ze lichamelijk en gedragsmatig heftiger kunnen reageren op emoties van henzelf of een ander.


De behandelingen die ik geef, zijn overal voor in te zetten en is daarmee toegankelijk voor iedereen; of je nu (hoog)gevoelig bent of niet. Het is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen en voor zowel vrouwen als mannen. Echter bij het behandelen van kinderen, zeker als ze nog jong zijn, kan het soms raadzaam zijn om de ouder(s) mee te behandelen. Ook als je jezelf niet herkent als (hoog)gevoelig, maar wel klachten en/of vragen hebt, kun je bij mij terecht. Je kunt ook (een) behandeling(en) ondergaan als je gewoon nieuwsgierig bent en/of wilt groeien in bewustzijn.Werkwijze

Ik werk vanuit een duidelijke plan van aanpak, die we tijdens het intake-gesprek en vooraf aan de behandeling(en) met elkaar doornemen. Tijdens het intakegesprek bespreken we ook je klachten/problemen, je wensen, je doelstelling, het eventuele medicijngebruik en de evenuele medische voorgeschiedenis. Vooraf stuur ik je, per email, het intakeformulier toe. Deze mag je invullen en terugsturen zodat ik een 'voorlopig' behandelplan kan maken. Vooraf aan de 1ste behandeling vindt het intakegesprek plaats. Hierdoor zal het eerste consult wat langer duren. Tijdens een consult kan ik verschillende technieken inzetten. De technieken waarmee ik werk zijn o.a. acupressuur (Touch for Health), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), visualisatie, (geleide) meditatie, healing, magnetiseren, reading en regressie (is het terugkeren naar een eerdere fase van de levensontwikkeling). Deze technieken worden aangevuld met caoching en (energetische) oefeningen waaraan de visie van de Chinese Geneeskunde ten grondslag ligt. Ook werk ik met edelstenen en/of essentiële oliën. Het aantal consulten is afhankelijk van de aard en de ernst van je klachten/problemen, en wat je met de behandeling wilt bereiken. De snelheid waarmee er verbetering optreedt, verschilt per klacht en per persoon.
In overleg met elkaar bekijken we wat er mogelijk en haalbaar is.


Tijdens de behandeling, ervaar ik jouw blokkades in je lichaam. In deze blokkades stroomt de energie minder of niet goed door. Dit kan ook middels metingen inzichtelijk worden gemaakt. Het ervaren (voelen en/of zien) van de blokkades gebeurt door me af te stemmen op jou als persoon en op jouw energetisch systeem. Dit kan gewoon wanneer je op een stoel zit of op een behandeltafel ligt. De (energetische) behandelingen die vervolgens gegeven kunnen worden, zorgen ervoor dat de energie weer vrij gaat stromen in je lichaam. Hierdoor kan de balans opnieuw hersteld worden. Via coaching kunnen we daarnaast inzichtelijk krijgen hoe middels (gedrags)veranderingen de blokkades opgeheven en/of voorkomen kunnen worden. Door het 'bewust worden van' en het 'inzicht krijgen in' maakt het dat de weg naar balans weer open komt te liggen in je lichaam, in je geest en in je leven!

Heb je interesse of ben je benieuwd naar wat het voor jou kan betekenen?
Neem contact met me op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken in een vrijblijvend oriënterend gesprek.