Op 20 februari 2019 ben ik gestart met de opleiding allround mediumschap.

In de loop der tijd zal ik dit integreren in mijn werkwijze/aanbod.
Te denken valt dan aan het geven van readings, healings en het doen van huiskamersessies.

Nadere informatie volgt als de tijd er rijp voor is.