Vision of Light

voor bewustwording, inzicht & balans


Victoria


Mensen kunnen in hun leven belemmeringen, of blokkades, ondervinden. Soms zijn deze blokkades te herleiden naar iets wat heeft plaatsgevonden in hun leven. Bijvoorbeeld als iemand in zijn/haar kinderjaren stelselmatig gepest is, kan dit op latere leeftijd nog steeds merkbaar zijn door bijvoorbeeld onzekerheid en/of faalangst.
Dit is  een willekeurig voorbeeld maar er zijn er uiteraard veel meer te bedenken.

Echter kan het ook zijn dat de blokkades in het leven voortkomen uit iets wat zich niet in dít leven maar in een vorig leven heeft plaatsgevonden.  In dit leven wordt men wellicht getriggerd door datgeen er plaatsvindt in hun leven maar om de werkelijke oorsprong van de blokkade te herleiden is veelal een stuk lastiger. Soms is er sprake van een droom die herhaaldelijk terugkomt. Of is er sprake van een herinnering die men niet direct kan plaatsen maar wel heel helder lijkt; alsof die persoon het zelf heeft meegemaakt of eerder heeft gezien. Ook de interesses, als in werk en/of hobby’s, die iemand heeft kunnen te maken hebben met een leven dat iemand vóór dit leven geleid heeft.

Zo zie je bij hooggevoelige personen vaak dat er sprake is van interesse op het spirituele vlak en dat deze interesse ook terug te voeren is naar een (of meerdere) vorig leven. Veelal zijn zij in dat vorige leven actief geweest op spiritueel gebied maar dat dit werd gezien als iets occults waardoor zij niet geaccepteerd werden en veelal verbannen. Dit kan in meerdere levens een thema zijn geweest voordat men in het leven kwam waar men nu in zit.

In dit leven kan zich dat bijvoorbeeld uiten in teruggetrokken gedrag en/of zich  ‘onzichtbaar’ voelen voor anderen. Vanuit die vorige levens, maar ook vanuit vorige generaties, kan men op deze manier spiritueel belast geraakt zijn. Hierdoor kunnen er dus blokkades zijn ontstaan waardoor de desbetreffende persoon, in meer of mindere mate, vastloopt in zijn/haar leven.  

We leven op dit moment in een periode waarin deze (spirituele) blokkades opgeheven mogen worden. De trilling van de aarde verandert en wij mensen veranderen mee. Mensen worden gevoeliger en al deze opgedane (spirituele) blokkades komen hierdoor meer en meer naar de oppervlakte.
Het mag gezien, gehoord, gevoeld en vooral ook doorleefd worden.

De tijd is daar, of liever gezegd hier en nu, om deze (spirituele) blokkades te transformeren!

Verschillende thema’s komen aan de oppervlakte. Wat ik momenteel vooral zie is het thema ‘zichtbaarheid’  dat zich aandient.  Alsof het jaar 2017 ervoor bedoeld is. Het heeft zich niet alleen bij mij aangediend maar ik zie het ook om mij heen.  Veel hooggevoelige personen die te maken hebben met dit thema en zich steeds meer zichtbaar (proberen te) maken. Meestal niet zonder slag of stoot. Maar als het dan toch lukt, op welke manier dan ook, dan is dit voor hen een hele overwinning.  

Met enige regelmaat kom ik in mijn afstemmingen ook het thema ‘zichtbaarheid’ en de aanverwante thema’s tegen. Hoe het ‘ter sprake’ komt in een afstemming is elke keer weer verschillend. Dit geldt evenzo voor de vraagstelling van degene waarop afgestemd wordt. En zo is de uitwerking van elke afstemming ook weer anders. Bij de één is er direct wat merkbaar en bij een ander duurt het gewoonweg wat langer. Soms duurt het een paar weken en soms een paar maanden. Het kan allemaal en het is allemaal goed.

Echter soms kan het zelfs een paar jaren duren. In de energie is er dan wel al van alles gebeurd maar de uitwerking is pas later zichtbaar geworden.  Zichtbaar voor de persoon zelf en/of zijn omgeving.
Zoals ik afgelopen week heb mogen ervaren. 

“Al scrollend ga ik langs mijn tijdlijn van Facebook. Ineens zie ik een naam voorbij komen die mij wel heel bekend voorkomt, maar ik nog niet eerder op mijn tijdlijn tegen ben gekomen. De naam is van iemand waarop ik een hele tijd geleden een luisterkindafstemming heb mogen maken. Daar herken ik haar naam dan ook van. Ik ben blij verrast want tot nog toe heb ik haar alleen onder haar pseudoniem op Facebook gezien. Ik denk nog even snel aan haar afstemming terug maar omdat het al zolang geleden is, kan ik het me niet precies meer herinneren waar het over ging. Wat ik mij nog wel herinner is dat het onder andere over haar naam ging. Zowel haar officiële naam als ook haar pseudoniem. Ook herinner ik mij dat de afstemming over een vorig leven ging en dat de namen een link hadden met dat vorige leven. Ik weet nog dat ze niet blij was met haar officiële naam en dat ze vanaf kinds af aan een afkeer tegen haar eigen naam had. Het betrof vooral haar voornaam. Haar pseudoniem had ze zelf verzonnen en gebruikte zij zowel op Facebook als ook op zakelijk vlak.

Snel klik ik op haar profiel en dan zie ik dat ze een filmpje heeft geplaatst. Het betreft een filmpje met een bekentenis waarbij ze bekent dat haar naam een verzonnen naam is en dat zij vanaf nu verder gaat onder haar officiële geboortenaam. Ze laat weten dat ze dit doet onder de noemer ‘zichtbaarheid’.

Bij het zien van het filmpje én haar bekentenis, raak ik diep ontroerd en ik besluit haar een berichtje te sturen. Daarin vraag ik onder andere hoe lang het geleden is dat ik een afstemming op haar gemaakt heb. Ze laat mij weten dat het begin 2015 is geweest. Dus iets meer dan 2 jaar geleden. Toen voelde het al als iets wat tijd nodig zou hebben en nu, meer dan 2 jaar later,  heeft ze dan toch de stap genomen.
Ik ben blij verrast en diep ontroerd.

Die avond ga ik op zoek naar de afstemming  die ik destijds op haar gemaakt heb. Ik ben toch wel erg benieuwd wat er nou ook alweer precies in staat.

In de afstemming werd ik vrijwel direct naar een vorig leven geleid.  Een leven waarin ze ook een vrouw was en waarin zich ook bezighield met spirituele zaken. Echter, als zo vaak in vorige levens, werd dit als occult gezien door haar omgeving. Hierdoor werd zij niet geaccepteerd en als ‘buitenbeentje’ behandeld door  familie en vrienden. Ze was daarmee het zwarte schaap en werd als zodanig behandeld. Het resulteerde uiteindelijk dat ze zich minder met het spirituele bezig ging houden en daarmee steeds meer verwijderd raakte van haar eigen gevoel. Ze leefde het leven dat ze niet voor ogen had en haar ziel besloot toen al het een volgend leven anders te gaan doen.

Toen werd ze geboren in dit leven. De naam die ze bij haar geboorte kreeg voelde niet goed voor haar. Onbewust voelde het als een ouderwetse naam en als iets wat haar aan ‘vroeger’ deed herinneren. In dit geval ‘vroeger’ als in een vorig leven.  Omdat haar ziel besloten had om het anders te gaan doen, besloot ze om zichzelf anders te noemen. Namelijk Victoria…… een naam wat de betekenis ‘Overwinning’ draagt.

Onbewust wilde zij zichzelf met deze naam ‘Victoria’ kracht bij zetten in hetgeen ze graag zou doen; ze wilde ‘overwinnen’. De interesse in spirituele zaken was er nog steeds en wilde ze zich nog steeds mee bezig houden op haar manier.
Overwinnen was wat ze bewust dan wel onbewust wilde in dit leven.

Tegelijkertijd voelde dit ‘overwinnen’ ook aan als een strijd. Een innerlijke strijd met haarzelf die zijn oorsprong had in dat vorige leven. Hierdoor kon zij dit leven, net als haar vorige leven, niet ten volste leven.

Inmiddels was de tijd gekomen om de, voor haar onbewuste, strijdbijl te begraven.
De tijd was gekomen voor haar om zelf te bepalen wat voor een leven ze wilde leiden.
Ze mocht weer in haar eigen kracht gaan staan en in haarzelf gaan geloven.
Ze mocht weer zichtbaar zijn om wie zij werkelijk was.
Hierbij ging het niet om een specifieke naam maar om de intentie die ze had.
De intentie om in haarzelf te geloven en in haar eigen kracht te gaan staan.

Om e.e.a. te bewerkstelligen mochten we tijdens de afstemming terug gaan naar haar vorige leven. Dit bewerkstelligen hield in dat ik datgeen wat er zich op dat moment aandiende op papier gezet heb. Ter bewustwording. Het verleden is daarbij niet te veranderen maar in de energie gebeurde er veel. Zowel tijdens de afstemming als daarna. Het mocht zijn tijd gaan krijgen.

Ik wendde mij aan het eind van de afstemming tot beide namen.
Zowel tot de naam Victoria als ook haar officiële naam.
In de energie maakte het verder niet veel uit want het ging vooralsnog om de intentie.
Zij mocht gaan bepalen waar zij zich mee bezig ging houden.
Zij mocht gaan bepalen wat voor een leven zij wilde leiden.
Zolang ze dit maar ten volste zou gaan doen, zou ze een gelukkig leven tegemoet gaan.

Inmiddels zijn we bijna 2,5 jaar na die bewuste afstemming en heeft het e.e.a. zich mogen uitwerken in de energie.
Het heeft tijd gekost maar er is inmiddels heel wat overwonnen.

Victoria doet eer aan haar zelf verzonnen naam en heeft zichzelf inmiddels overwonnen.
Zij mag ten volste zichzelf gaan zijn.
Dichter bij zichzelf in wie zij werkelijk mag zijn.
Losgekomen van een stuk uit haar vorige leven.
Zichtbaar voor haar omgeving maar zeker ook zichtbaar voor haarzelf.”

Lang leve de werkelijke overwinning…... Victoria!NB: Deze blog is met toestemming van 'Victoria' geplaatst.