Verloren tweelinghelft

Naar schatting begint 10% van de zwangerschappen als een tweeling. Uitgebreid onderzoek in een Belgische gynaecologische praktijk, waar alle zwangeren een heel fijngevoelige echo kregen, toonde aan dat maar liefst één op de tien zwangerschappen starten als tweeling (of een meerling). Maar ergens tijdens de zwangerschap redt één van de kindjes het dan niet.

Soms krijgt de moeder een bloeding of een miskraam, maar lang niet altijd. Soms merkt ze er niks van. Het andere kind wordt vervolgens geboren als een éénling. Vaak mist het kind de ander, bewust of onbewust. Dat kan ook gelden voor de moeder. Die kan op haar beurt onbewust ook het gevoel hebben dat er wat mist of dat er, heel specifiek, een kindje mist.

Op de laag van de ziel zijn tweelingen heel bijzonder. De diepste verbinding is namelijk die tussen kinderen die samen waren in de baarmoeder. Ook als die tijd maar heel kort was. Die verbinding gaat verder dan die tussen ‘gewone’ broers en zussen. Op zielsniveau is die verbinding zelfs sterker dan de verbinding met de moeder.

Er zijn verschillende 'eigenschappen' die kunnen passen bij het hebben van een verloren tweelinghelft. Veel mensen hebben sommige eigenschappen. Een tweeling heeft er vaak meer. Als je jezelf herkent in deze eigenschappen en je kunt er maar niet achterkomen wat er met jou gaande is, dan behoort dit wellicht tot een mogelijkheid.


Hieronder enkele specifieke eigenschappen:

- Je bent hooggevoelig.

- Je bent heel goed bewust van de behoeften van een ander, maar gemakkelijk gekwetst als een ander jouw behoeften niet ziet  

- In je emoties kan je gemakkelijk “over the top” reageren of je bent juist totaal afgesneden van je emoties; je leeft emotioneel vaak in uitersten

- Je hebt een groot empathisch vermogen

- Het is gemakkelijk projecten op te starten, afwerken lukt veelal niet

- Je leidt een 'dubbelleven' (bijv twee banen, uiteenlopende hobby's, wisselende contacten in relaties en/of vriendschappen) of je leven is juist sober (geen baan, geen hobby's, geen partner, weinig vriendschappen)

- Een tafeltje met twee stoelen is mooier dan met één stoel of drie stoelen. Dingen horen per twee om mooi te zijn

- Je houdt van symmetrie

- Je verlangt naar de ideale partner of zoekt in je partner een soulmate

- Je durft juist geen band met iemand aan te gaan

- Je hebt twee heel tegengestelde kanten in je persoonlijkheid. Soms ben je heel erg verlegen terwijl je in andere situaties heel erg op de voorgrond staat

- Als je je kwaliteiten helemaal gebruikt voel je je schuldig tegenover iemand die die kwaliteiten niet heeft

- Je besefte je al op jonge leeftijd dat je anders was dan anderen

- In je leven kom je regelmatig situaties tegen dat je dingen of personen dient los te laten. Vaak blijft een “waarom” achter

- Het is moeilijk om bij je innerlijke rust te komen

- Je bent al heel je leven op zoek. Je zoekt steeds een nieuwe uitdaging of ervaring op, maar niets brengt je voldoening

- Afscheid nemen op een feestje is moeilijk. Ofwel wacht je tot de laatste, ofwel ga je er liefst in het geniep vandoor

- Je doet steeds teveel dingen tegelijk

- Je bent perfectionistisch en tegelijk heel slordig

- Foto’s betekenen iets speciaal voor jou, ofwel wil je er helemaal niet op en maak je liever zelf foto’s ofwel moet je op elke foto staan

- Als je ergens komt, scan je eerst en vooral de gezichten

- Als kind had je ingebeelde speelkameraden, je speelt bv cowboy en indiaan tegelijk

- Aanvallen van plotse lage eigenwaarde, terwijl je weet dat je heel veel kwaliteiten hebt

- Vrijheid is belangrijk, je hebt veel ruimte nodig, die je niet durft in te nemen

- In een groep voel je je verantwoordelijk voor het 'wel en wee' van de anderen

- Je spreekt gemakkelijk in de “wij” vorm

- Je wordt gemakkelijk gestuurd door wat moet of zou moeten

- Je bent mannelijk maar hebt een sterke vrouwelijke kant of je bent vrouwelijk maar hebt een sterke mannelijke kant

- Diep van binnen voel je je vaak op verschillende vlakken op de tweede plaats

- Je voelt je regelmatig eenzaam. Het gevoel dat je 'alleen' bent, ondanks dat je fijne mensen om je heen hebt

- In gedachten kun je (onbewust) veel bezig zijn met de dood. Je 'hang' naar de dood is groot of je doet dingen in je leven die veel risico's met zich meebrengen


Het fenomeen 'verloren tweelinghelft' wordt ook wel gekoppeld aan hooggevoeligheid. De overlevende helft van een tweeling, blijkt veelal zeer sensitief te zijn. Andersom zijn er schattingen dat 1 op de 2 hooggevoelige mensen een overlevende tweelinghelft is.

Tot slot kan het verlies en het gemis van je tweelinghelft groot zijn, of je je er nu bewust van bent of niet.Bron: Gebaseerd op 'Het drama in de moederschoot', geschreven door Alfred en Bettina Austermann


Wil je meer over dit fenomeen weten?
Voor meer informatie, zie onderstaande link:

www.alleengeborentweelingen.nl/