Werkwijze Luisterkindmethode

Door middel van een foto maak ik contact met degene waarvoor de afstemming is aangevraagd. Dit alles gebeurt op zielsniveau. Daarin neem ik de vragen mee die zijn gesteld. Wanneer je graag een afstemming wilt, mag je mij mailen. Alles verloopt via email; zo gaat de afstemming ook op afstand en wordt deze per mail toegezonden. Een erg fijne methode omdat het je geen (reis)tijd kost. Na ontvangst van jouw e-mail, stuur ik je (vrijblijvend) een begeleidend schrijven toe waarin de vervolgstappen staan vermeld. Als je een afstemming wilt en ik heb alle gegevens ontvangen die ik nodig heb, krijg je binnen 2 weken je afstemming toegezonden.


Mocht je meer informatie willen of gewoon een vraag hebben, schroom niet om ze mij te stellen via mail!

Voor wie is deze methode geschikt?


Een luisterkindafstemming kan voor iedereen:

- Alle kinderen en volwassenen van 0 tot 100+.
- Ook voor kinderen en volwassenen die een diagnose als Autisme Spectrum Stoornis,
AD(H)D of een ander (aanverwante) gedrags- en/of persoonlijkheidsstoornis hebben.
- Ook voor kinderen en volwassenen die hooggevoelig zijn.
- Ook voor kinderen (of volwassenen) met een ziekte of een verstandelijke beperking en zich daardoor niet verbaal kunnen uiten.

In een afstemming op jouw kind maak ik contact met een onderliggende laag van je kind. Ik stel me open en zie wat er komen gaat. Bij het ene kind vertelt het zelf op zielsniveau wat er gaande is. Bij het andere kind, ontvang ik berichten van de spirits die bij hem/haar in de buurt zijn. De dingen die ik ervaar, kunnen bestaan uit losse fragmenten van beelden, in de vorm van een verhaal, een boodschap in woorden of door middel van emotie. Soms neem ik dingen fysiek waar; dus letterlijk voelen aan of in mijn lichaam.

Wanneer kun je een afstemming op jouw kind laten doen?
Te denken valt aan:

- veel huilbuien
- slecht slapen
- bedplassen
- faalangst
- ongewenst en/of onrustig gedrag (op school en/of thuis)
- vaak voorkomende (extreme) boosheid
- moeite met sociale contacten
- andere problemen waar je kind mee worstelt
- als je nieuwsgierig bent, hoe het (werkelijk) met je kind gaat

Ik maak, op telepathische wijze, contact met jouw zoon of dochter om helder te krijgen wat er scheelt.
Ik ben er voor jouw kind; onbevangen en onbevooroordeeld. Jouw kind staat voorop!
Ik ben slechts de persoon die 'luistert' en vertaalt wat er aan bod mag komen.

Is je kind ouder dan 10 jaar dan is zijn/haar toestemming een vereiste om over te gaan tot een afstemming.


- - - - - - - - -


In een afstemming op jezelf maak ik ook contact met een onderliggende laag in jezelf. Ik stel me open en zie wat er komen gaat. Bij de ene persoon vertelt diegene zelf op zielsniveau wat er gaande is. Bij de andere persoon, ontvang ik berichten van de spirits die bij diegene in de buurt zijn. Ook nu kunnen de dingen die ik ervaar, bestaan uit losse fragmenten van beelden, in de vorm van een verhaal, een boodschap in woorden of door middel van emotie. En ook bij volwassenen neem ik soms dingen fysiek waar.

Wanneer kun je een afstemming op jezelf laten doen?
Hieronder wat voorbeelden om je een beeld te geven.

- Bij problemen met betrekking tot relaties en/of sociale contacten.
- Als je even niet meer weet welke kant je op moet of als alles je tegen zit en je een steuntje in de rug nodig hebt.
- Steeds weer dezelfde valkuilen tegenkomen.
- Psychische/ fysieke klachten zonder medische reden; bijvoorbeeld depressief voelen, pijn waar geen oorzaak voor te vinden is.
- Groeien in bewustzijn.
- Gewoon uit nieuwsgierigheid.

Ik maak, op telepathische wijze, contact met jou om helder te krijgen wat er scheelt.
Ik ben er voor jou: onbevangen en onbevooroordeeld. Jij staat voorop!
Ik ben slechts de persoon die 'luistert' en vertaalt wat er aan bod mag komen.


Wellicht twijfel je nog of je wel de juiste vraagstelling hebt? De luisterkindmethode kan bij vrijwel alle vraagstellingen/problemen worden ingezet. Je krijgt handvatten aangereikt, die je terug kunt vinden in de afstemming en waar je mee verder kunt. Tevens kunnen er (nieuwe) inzichten komen die een ander licht op je vraag/het probleem doen werpen. Soms kan het probleem direct opgelost worden tijdens de afstemming. Soms vraagt het inspanning van jezelf, of jou/jullie als ouder(s), om zaken te veranderen of aan te passen. De vervolgstappen, die mogelijk nodig zijn, zijn verder aan jou/jullie.

Familie-verbond

Een Familieverbond-afstemming is net als een gewone Luisterkindafstemming, echter specifiek gericht op het gezin als geheel. Hierbij gaat het om het huidige gezin dat in het hier en nu bij elkaar is. Er wordt niet op 1 persoon afgestemd maar op het hele gezin tegelijkertijd.

Een familieverbond-afstemming kan aangevraagd worden wanneer:

- de vraag er is waarom men als gezin bij elkaar is
- er onverklaarbare reacties op elkaar zijn
- er onverklaarbare strubbelingen binnen het gezin zijn
- de gezinssituatie van dat moment er om vraagt

Ook als er sprake is van adoptie- en/of pleegkinderen binnen het gezin, kan er een familieverbond-afstemming gedaan worden. Daarnaast kan het ook indien je samen met je partner woont en er geen sprake is van (inwonende) kinderen.

Met een familieverbond-afstemming wordt duidelijk welke connecties de familieleden in het hier en nu met elkaar hebben. Net als bij een gewone afstemming komen er boodschappen naar boven en aansluitend daarop handvatten waar je als gezin mee verder kunt.

Levensbrug

Een Levensbrug-afstemming is net als een gewone Luisterkindafstemming, echter specifiek gericht op mensen die zijn overleden, binnen afzienbare tijd gaan overlijden en/of niet meer in staat zijn om zelf te praten.


Een Levensbrug afstemming kan aangevraagd worden voor:

- mensen die zijn overleden
- doodgeboren baby's
- mensen die (kunstmatig) in coma liggen
- mensen die op de intensive care liggen en niet meer zelfstandig kunnen praten
- mensen die een vorm van dementie hebben (o.a. Vasculaire dementie, Alzheimer, Korsakov)
- mensen die euthanasie hebben gepleegd
- mensen die zelfmoord hebben gepleegd


Er zijn niet veel dingen zeker in dit aardse leven. Echter wat wel zeker is, is dat het leven start en dat het eindigt. Maar na het eindigen gaat het soms verder.......

Er kunnen vragen zijn, van een dierbare die achtergebleven is, aan de overledene. Maar ook een overledene kan de achtergebleven dierbare heel wat te vertellen hebben. Ook mensen die nog niet zijn overleden en in coma liggen of door een ziekte zich niet meer verbaal kunnen uiten en wel tegen het overlijden aan zitten, kunnen ons nog wat te vertellen hebben. En ook hier kunnen de dierbaren vragen hebben en/of willen ze helpen en/of nog wat zeggen. Over en weer kunnen er woorden gezegd worden maar de vraag is of deze woorden wel gehoord worden. Worden deze woorden begrepen en welke reacties komen daar dan op terug?

Op deze momenten kan ik een mooie brug zijn. De woorden van beide partijen bij elkaar brengen, antwoorden geven op vragen van de ander en zo het geheel compleet maken zodat er (nog) meer rust kan ontstaan.


* Let op: een Levensbrug afstemming is niet hetzelfde als stervensbegeleiding !