De hooggevoelige mens
 

Er wordt gezegd dat 20% van de mensen (zowel volwassennen als kinderen) hooggevoelig is. Zelf vermoed ik dat het veel meer is. Men spreekt ook wel van HSP dat staat voor 'hoogsensitief persoon' of 'hoogsensitieve persoonlijkheid'. Hooggevoelig zijn heeft veel voordelen. Ook nadelen, althans het wordt dan als zodanig ervaren omdat het als een last aanvoelt. In dat geval zal het voor belemmeringen in het leven zorgen. In het dagelijks leven merken veel hooggevoeligen of mensen die er mee te maken hebben (zoals ouders van een hooggevoelig kind), dat het 'onbekend' terrein is voor hun omgeving. Ondanks dat er steeds meer aandacht aan hooggevoeligheid wordt geschonken, blijft het veelal toch in de taboe-sfeer hangen. Iets wat ikzelf graag doorbreek. Ben je hooggevoelig en/of ken je mensen die (ook hooggevoelig zijn en) meer over dit onderwerp willen weten en/of vind je het lastig om dit onderwerp zelf aan te snijden? Laat ze onderstaande informatie lezen. Het zal alle betrokken partijen verder kunnen helpen.
 

Wat houdt hooggevoeligheid nou precies in?

Een hooggevoelig mens heeft meer 'voelsprieten' uitstaan dan een ander. Dit komt doordat hun 'systeem' of zenuwstelsel gevoeliger staat afgesteld; de prikkels worden subtieler en intenser waargenomen waardoor als zodanig verwerkt. Deze prikkels kunnen zowel van binnen als van buitenaf komen en door het ontvangen hiervan kunnen er struikelblokken of blokkades ontstaan. Want wanneer je deze prikkels niet goed of maar gedeeltelijk verwerkt, kan er overprikkeling(*) ontstaan. Een overprikkeling die allerlei fysieke en/of psychische klachten met zich meebrengt. Bij chronische overprikkeling kan dit tot (chronische) aandoeningen en/of ziektes leiden. Hooggevoelige mensen hebben dus een intensere beleving en hun waarneming is vaak gedetailleerder. Kleine dingen vallen hen sneller op en ze kunnen daar zeer geraakt door worden. Muziek, kunst en de natuur kunnen hen zo raken dat ze er helemaal in opgaan. Gevoelens van anderen kunnen ze feilloos aanvoelen, hetgeen zowel een voordeel als een nadeel kan zijn. Ze zijn zorgzaam, plichtsgetrouw en vaak ook perfectionistisch. Het perfectionistische kan hen opbreken waardoor het een aandachtspunt wordt. Daarnaast zijn ze gevoeliger voor burn-out dan anderen, omdat ze zichzelf helemaal kunnen verliezen als ze zich geven aan een persoon, opdracht en/of doel. Voor een hooggevoelige is het belangrijk om te leren hoe hij/zij met deze gevoeligheid kan omgaan. Daarvoor zijn er vele mogelijkheden en het is zoeken naar wat goed voelt en wat bij hem/haar past.
 

* uitleg hieronder het kopje 'Overprikkeling'

Het hooggevoelige kind
 

Bij een hooggevoelig kind spreekt mens soms ook wel van 'hoogsensitief kind' (HSK). Deze kinderen zijn 'anders'. Door hun omgeving kunnen ze soms als overgevoelig of lastig worden bestempeld. Dit naar gelang hoe de hooggevoeligheid tot uiting komt middels het gedrag. Het omgaan met een hooggevoelig kind gaat vaak anders dan bij andere kinderen. Het opvoeden van een hooggevoelig kind kan dan ook een uitdaging zijn. Zeker als het ook nog eens 'strong-willed' is of met andere woorden een sterke eigen wil heeft. Het kind weet dan wat het wil maar vooral ook wat het niet wil. Het heeft veelal een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Deze kinderen doen daarom niet zomaar wat een ander zegt. Ze moeten er écht zelf van overtuigd zijn en het moet dan ook door het kind zelf van binnenuit worden gevoeld. Onverwachte veranderingen juichen ze vaak niet toe, tenzij ze het zelf willen. Ze kunnen daarnaast een dwingend karakter hebben. De woede aanvallen, driftbuien en de aandacht dat het kind vraagt, kosten de ouders veel energie. Daarnaast kun je niet zelden als ouder(s) te horen krijgen dat er van alles mis is aan je kind en dat het zich niet goed ontwikkelt. Ook zal de ouder, meer dan bij andere kinderen, bezig zijn met beschermen en ondersteunen. Overigens is daar niks mis mee. Ook hooggevoelige kinderen mogen er zijn en meestal komen zij prima op hun pootjes terecht. Helaas is er op veel scholen (nog) weinig oog voor de behoeften van de (hoog)gevoelige kinderen onder hen. Dit terwijl je er vanuit mag gaan dat minimaal 1 op de 5 kinderen hooggevoelig is! Mogelijk is er gezegd dat het kind een probleem heeft terwijl de ouders het gevoel hebben dat dat wel meevalt. Als ouder ben je ervan overtuigd dat het gedrag dat als probleem bestempeld wordt door overprikkeling komt en afhankelijk is van de situatie. Kijk ten alle tijde naar je eigen kind en luister naar je intuïtie!
Als zijn/haar ouder ken je jouw kind het beste.

 

Twijfel je na het lezen van bovenstaande? Kijk eens of je iets herkent in onderstaande rijtje:
 

- je hebt altijd al geweten dat je kind (hoog)gevoelig is en dat het extra steun nodig heeft

- er wordt gezegd dat je kind angstig, overgevoelig, (te) verlegen of (te) emotioneel is

- je hebt het gevoel dat je kind 'anders' is maar niet dat er iets mis is

- iemand heeft tegen je gezegd dat je kind een 'nieuwetijdskind' is (maar je hebt wellicht geen idee wat dat betekent)

- jouw kind is (in vergelijking tot andere kinderen) gevoeliger voor geluid, felle lichten, kriebelig materiaal (naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid), dingetjes in het eten (structuur van het eten), rommel, chaos, …

- jouw kind schrikt sneller, raakt sneller in paniek, heeft (meer) moeite met verrassingen en veranderingen

- jouw kind raakt gemakkelijk overstuur, geïrriteerd, oververmoeid en geprikkeld in/na situaties waarbij er veel op hem/haar afkomt (bv. op school of een feestje)

- jouw kind vermijdt liever drukke situaties en als ze onvermijdbaar zijn put het je kind uit

- jouw kind heeft meer tijd nodig om bij te tanken of aan nieuwe situaties te wennen

- je hebt het gevoel dat jouw kind sterk reageert op je eigen stemmingen of die van anderen (door het over te nemen of juist te willen helpen)

- jouw kind is creatief, lijkt een sterke intuïtie te hebben en/of stelt veel (diepzinnige) vragen
 

Wanneer je jouw kind herkent in een aantal van de genoemde punten, dan is hij/zij zeer waarschijnlijk hooggevoelig. Hooggevoelige kinderen zijn echter niet allemaal gelijk. Er zitten verschillen in de mate van gevoeligheid en ook waarvoor ze gevoelig zijn. Luister vooral naar je eigen intuïtie! Meestal weet je als ouder wel dat je kind hooggevoelig is. Je hebt al vroeg geleerd dat je kind gevoelig is en extra steun van jou nodig heeft. Je weet dat je het soms moet helpen tot rust te komen. Je hebt geleerd dat je hem/haar omzichtiger moet benaderen dan andere kinderen. Je houdt rekening met het feit dat je kind genoeg rust krijgt. Je helpt je kind zich staande te houden in stressvolle situatie. Je bereidt je kind voor op veranderingen en zorgt dat het niet voor grote verrassingen komt te staan. Etcetera......
 

Hieronder nog een paar 'kenmerken' waaraan een hooggevoelig kind kan voldoen. Je kind:

- heeft als baby zijnde veel gehuild of was een huilbaby
- leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf
- lijkt je gedachten te kunnen lezen
- gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd
- ruikt elk (vreemd) geurtje
- lijkt zeer intuïtief
- is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
- wil zich omkleden als zijn/haar kleding nat of zanderig is geworden
- is zeer gevoelig voor pijn
- kan slecht tegen een luidruchtige omgeving
- heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk etc.)
- kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen
- presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn of als er niemand meekijkt
- beleeft de dingen intensief
- heeft een motorische achterstand (gehad); vooral de grove motoriek speelt daarbij een rol

 

Als ouder van een hooggevoelig kind heb je de taak het kind te leren omgaan met deze eigenschap(pen). Meer dan andere kinderen hebben hooggevoelige kinderen begeleiding van volwassenen nodig bij het opgroeien. Hooggevoelige kinderen onderpresteren onder druk en tegelijkertijd voelen ze zich snel(ler) onder druk gezet. Veel hooggevoelige kinderen vinden sociale situaties op school dan ook zo moeilijk dat het hun ontwikkeling belemmert. Omdat ze in sociale situaties vaak overprikkeld raken, komen ze nogal eens onvoldoende toe aan experimenteren op sociaal gebied. Omdat ze over het algemeen al een emotionelere natuur hebben dan andere kinderen, lopen ze een groter risico sociaal-emotioneel achterop te raken. Ouders maken zich dan (terecht) zorgen op dit vlak.

Hooggevoelige kinderen beleven alles wat er om hen heen gebeurt intenser dan andere kinderen. Ze schrikken sneller, zijn sneller geïrriteerd en kunnen zich extreem druk maken over details die een ander niet eens opmerkt. Ze winden zich bijvoorbeeld op als iets niet precies gaat zoals het hoort te gaan en hebben soms hele rituelen die afgewerkt moeten worden. Ze proberen op die manier grip te krijgen op de wereld die hen overweldigt. Ze hebben meestal een diep gevoelsleven voor hun leeftijd. Zijn zich scherper bewust van emoties en gevoelens van anderen. Kunnen op jonge leeftijd denken over levensvragen en hebben vaak een sterke fantasie. In het algemeen kun je zeggen dat hooggevoelige kinderen hierdoor sneller en heftiger overprikkeld raken door alles wat er op hen afkomt, thuis of elders.
 

Kinderen reageren verschillend op overprikkeld zijn. Sommige reageren heftig emotioneel, theatraal of agressief. Anderen klappen totaal dicht en kunnen niets meer (verlegen, geremd). Weer anderen lijken juist continu de overprikkeling op zoeken waardoor ze slordig, rusteloos en chaotisch worden. Hooggevoelige kinderen zijn ook wel sneller angstig. Vooral als ze overprikkeld zijn, kunnen ze volledig blokkeren of zelfs paniekerig worden in bepaalde situaties. Echter, wanneer het kind voldoende grip op de 'enge' situatie heeft of zich gesteund weet door de omgeving verdwijnen hun angsten meestal. Bijna alle hooggevoelige kinderen hebben een probleem met aandacht. Ze zijn snel afgeleid. Doordat ze heel veel dingen opmerken, is het moeilijk kiezen wat hun aandacht krijgt. In gedachten zijn ze vaak met zoveel dingen tegelijk bezig waardoor hetgeen ze aan het doen zijn niet af komt. Maar ze kunnen op andere momenten juist extreem geconcentreerd met iets bezig zijn. Ze hebben dan ook geen concentratiestoornis maar alleen veel moeite de aandacht te verdelen en daarbij prioriteiten te stellen. Soms hebben ze daardoor een (te) laag werktempo op school en/of worden (te) dromerig genoemd.
 

Hooggevoelige kinderen hebben meestal een rijke fantasie waarin ze helemaal kunnen opgaan. Ze zijn a.h.w. snel afgeleid door hun innerlijke wereld. In hoeverre een kind kan leren onder druk te presteren, sneller door te werken of iets te doen wat niet hun interesse heeft, hangt samen met andere karaktereigenschappen zoals het doorzettingsvermogen. Kinderen groeien op in een maatschappij waarin hoge eisen aan hen worden gesteld. Op jonge leeftijd moeten zij allerlei testen ondergaan en wordt er heel precies bijgehouden hoe het zich ontwikkelt. Zodra een kind niet aan het 'normale' beeld voldoet, loopt het het gevaar onterecht een label opgeprikt te krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 'leerstoornissen', 'AD(H)D', 'Autisme', etcetera.... Zelf ben ik ervan overtuigd dat dit vaker gebeurt dan je zo op het eerst gezicht zou denken. Echter hooggevoeligheid is geen afwijking. Hooggevoelige kinderen (en hooggevoelige volwassenen ook) kunnen wel gedrag vertonen wat lijkt op een stoornis, maar nooit doorlopend en alleen wanneer ze overprikkeld zijn. Bij langdurige, chronische overprikkeling kan wel een stoornis ontstaan. Het is daarom noodzaak om hooggevoeligheid al op jonge leeftijd te (h)erkennen. Dit voorkomt problemen op latere leeftijd.
 

Hooggevoelige kinderen hebben onderling uiteraard ook veel verschillen. Andere karaktereigenschappen, het temperament en eerdere ervaringen spelen een belangrijke rol. Het ene kind wordt teruggetrokken en durft weinig. Het andere kind lijkt verslaafd te raken aan overprikkeling. Vooral ervaringen die hooggevoelige kinderen hebben waarbij ze overprikkeld waren maken veel indruk en zijn daarom zeer vormend in de ontwikkeling van hun karakter en zelfbeeld. Als dit voornamelijk negatieve ervaringen zijn, dreigt de balans bij deze kinderen vaak door te slaan naar de negatieve kant en worden ze bv. angstig of geremd. Daarbij hebben ze ook nog de natuurlijke neiging erg kritisch te zijn ten opzichte van zichzelf wat de eigenwaarde niet ten goede komt. Als gevolg hiervan hebben ze vaker een negatief zelfbeeld. Zeker in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes, die zichzelf gemiddeld juist overschatten.
 

Er zijn evenveel hooggevoelige jongens als meisjes. Wel uiten jongens overprikkeling vaker door middel van agressief en/of druk gedrag en meisjes huilen vaker of vertonen extreem aanpassingsgedrag en/of doen zich 'verlegen' voor. Ook culturele aspecten spelen een rol. In onze westerse maatschappij wordt gevoeligheid vaker als zwak beschouwd. Vooral bij jongens. Waarschijnlijk komt het daardoor dat hooggevoelige jongens op school nogal eens gepest worden. Hooggevoeligheid is voor een belangrijk deel erfelijk. Ben je zelf hooggevoelig, dan is de kans groot dat je kinderen het ook zijn. Andersom, wanneer je kind hooggevoelig blijkt, ben jij en/of je partner het mogelijk ook. Vaak heb je dan tussen (groot) ouders, ooms en tantes ook hooggevoelige mensen zitten.

Het is dan ook geen nieuw verschijnsel. Het heeft tegenwoordig alleen een naam.

High Sensation Seeker (HSS)
 

Wellicht herken je jezelf en/of je kind als hooggevoelig maar heb je het gevoel dat er nog wat mist. Je kunt je vinger er niet precies op leggen maar 'het plaatje' voelt niet als compleet voor je. Hoe dan ook, je herkent jezelf en/of je kind niet volledig in de beschrijving over hooggevoeligheid. Mogelijk is er dan sprake van HSS; High Sensation Seeker oftewel sensatiezoeker. Bij kinderen wordt hier veelal ook gesproken over 'strong willed' of 'sterke wil'.

Sensation Seeking houdt in dat je sensaties, prikkels of indrukken bewust opzoekt. Een HSS-er is zich vaak bewuster van details en heeft hier dan ook interesse in. Je bent in vergelijking met de stereotype of introverte hooggevoelige, meer op de buitenwereld gericht en je gaat op zoek naar nieuwe en intense ervaringen. Je houdt van spanning en avontuur en bent bereid om (veel) risico's te nemen op zowel fysiek, sociaal, financiëel, maatschappelijk en/of wettelijk gebied. Over het algemeen laat een HSS-er meer van zich horen dan de introverte hooggevoelige. Je houdt van contact met mensen, maar tegelijkertijd kan dit je ook uitputten. Zeker als je je hooggevoeligheid nog niet goed onder controle hebt. Een probleem dat snel(ler) ervaren kan worden is overprikkeling maar ook snel(ler) op dingen uitgekeken raken. Je kunt bruisen van de ideeën en een vol hoofd krijgen. Je hebt regelmatig behoefte aan uitdagingen en prikkels want anders vind je het leven saai. Maar ook is er behoefte aan rust en afzondering. Dit alles kan verwarrend voor jezelf als ook voor je omgeving zijn. Zelf ben ik er inmiddels van overtuigd dat veel extraverte hooggevoeligen (onterecht) de diagnose AD(H)D krijgen/hebben.

Hieronder staan verschillende aspecten beschreven die van toepassing kunnen zijn op het leven van een HSS-er. Deze aspecten heb ik verzameld vanuit verschillende artikelen en waar nodig aangepast vanuit mijn persoonlijke ervaringen als rasechte HSS-er. Ik hoop vooral dat diegene die dit leest en zich er in herkent en er verder mee geholpen is in zijn/haar zoektocht. Het is namelijk iets wat snel over het hoofd gezien wordt. 

- Je leeft als het ware in een versnelling maar tegelijkertijd houd je er de rem op.

- Je hebt het (soms) nodig om hardop, al pratend, te denken om dingen duidelijk te krijgen, te begrijpen en/of te ordenen voor jezelf.

- Als je overstuur bent of er zit je iets dwars, wil je dit met tenminste een paar mensen delen voor je hier grip op krijgt en weer rust vindt in je hoofd.

- Het ene moment sta je midden in de belangstelling volop te genieten. Het andere moment heb je niet eens de energie om de telefoon op te nemen. Deze momenten kunnen elkaar in een rap tempo afwisselen.

- Je houdt mogelijk van uitdagende sporten en activiteiten die je een adrenaline-kick geven.

- Zoek je het niet in die adrenaline-kick, dan zoek je wel op andere manieren naar intense ervaringen of belevingen.
Dat kan net zo goed een avond uitbundig dansen zijn, in een luxe restaurant uitzonderlijk lekker eten en/of je hebt een uitdagende dynamische baan.

- Het kan ook zijn dat je niet 1 maar 2 banen hebt om de uitdaging en afwisseling er voor jezelf in te houden.

- De ene keer schiet je in een piek, ben je druk en aanwezig en sta jij centraal. De andere keer schiet je in een dal, ben je stil en teruggetrokken en het liefst alleen. Welke van de twee het wordt is veelal ook voor jou een verrassing.

- Jij houdt van sociale dingen en omgaan met anderen, maar hebt ook (veel) tijd nodig om tot rust te komen in tegenstelling tot niet hooggevoelige extravert mensen.

- Je hebt verschillende type vrienden waar je verschillende activiteiten mee onderneemt. Ze horen niet allemaal tot één vriendengroep of één type mens. Je vriendengroep of sociale netwerk kan daarmee heel divers zijn.

- Je houdt van praten en delen, maar het moet wel ergens over gaan. Niet te lang over koetjes en kalfjes maar meteen de diepte in anders haak jij af.

- Anderen snappen niks van jou. Jij zelf meestal ook niet.

- Toegeven aan jouw behoefte aan rust en stilte vind je moeilijk; dit kan zich uiten in fysieke onrust en/of drukte in jouw hoofd. Je zoekt de drukte juist op.

- Anderen geloven vaak niet dat je hooggevoelig bent en dat je dan ook tijd alleen nodig hebt om bij te tanken.

- Je bent een duizendpoot. Je absorbeert als een spons waardoor je een heel snelle leerling bent. Vaak is het daarom niet meer duidelijk wat jouw vaardigheden en talenten zijn.

- Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Hoezeer je ook verlangt naar rust of uitdaging, zal je je laten leiden door wat je omgeving van je verwacht. Je eigen behoeftes komen daardoor vaak op de tweede plaats.

- Je komt pas tot rust in jezelf als de ruimte en ook de mensen rust uitstralen. Je zintuigen staan zo scherp dat alle prikkels dubbel zo hard binnen komen. Rommel leid je af en kost je energie, maar ook een negatieve sfeer kan je haarscherp waarnemen.

- In je hoofd is het vaak chaos. Er komen zoveel dingen binnen: alles wat je ziet, hoort, ruikt, proeft, denkt, ervaart ….
Je vindt het ontzettend moeilijk om je hoofd te laten leeglopen en de pauzeknop in te drukken.

- Je ervaart alles in extremen. Als iets jou gelukkig of enthousiast maakt, dan ga je er zodanig in op dat dit gevoel het van je overneemt. Ben je moe, triestig of down, dan heb je het moeilijk om de dingen te relativeren.

- Je vindt moeilijk rust in je hoofd. Je bruist van de ideeën en bent altijd op zoek naar een uitdaging die je op de een of andere manier een kick geeft.

- Je bent sociaal, open en communicatief. Je krijgt energie van menselijk contact, maar de verkeerde energie kan je helemaal onderuit halen. Het is de kunst om je te omringen door positieve mensen die je de juiste energie geven.

- Veel prikkels ervaren, voelt snel aan als stresserend maar te weinig uitdaging zorgt dan weer voor onrust. De kunst is om te leren waar het ideale evenwicht zich situeert voor net voldoende prikkels. Kortom: wanneer je in je routine zit verlang je naar stress, maar zodra je stress ervaart verlang je eigenlijk terug naar de rust en routine.

- Tot slot ben je vooral extravert omdat je naar de buitenwereld gekeerd bent. In tegenstelling tot de introverte hoogevoelige heb je de behoefte om zaken te delen met de buitenwereld. Je bent niet verlegen, noch asociaal. Daarom is het zo moeilijk uit te leggen waarom het vaak zo vermoeiend is om in een team te werken of je tijd door te brengen in groep.


Zoals je kunt lezen en wellicht hebt ervaren, kan 'extravert' én 'hooggevoelig' een uitdagende combinatie zijn!

Overprikkeling
 

Overprikkeling houdt in dat je teveel prikkels hebt ontvangen. Je hersenen hebben moeite om dit alles goed te verwerken. Dit kan zowel kortdurend als langdurend zijn. Kortdurende overprikkeling kun je bijvoorbeeld hebben na een hectische werkweek, een druk feest of een vermoeiende reis. Bij lange termijn overprikkeling heb je gedurende lange(re) tijd stelselmatig teveel prikkels te verduren gehad, waardoor je hele systeem overbelast is geraakt. Gevolgen kunnen o.a. zijn: een burn-out, chronische vermoeidheid, depressie, grote stemmingswisselingen, gedragsproblemen, angststoornissen en/of onverklaarbare fysieke klachten.
 

In geval van overprikkeling dien je maatregelen te nemen om te herstellen en weer in balans te komen. Neem jezelf en de signalen die je lichaam afgeeft serieus om er goed bovenop te komen. Korte termijn overprikkeling is vrij snel en eenvoudig op te lossen door wat rust te nemen en je eens goed te ontspannen. Je kunt een boswandeling maken, je hobby uitoefenen, gaan sporten of een massage nemen. Let daarnaast ook goed op je slaap- en voedingspatroon. In geval van burn out of zware (chronische) vermoeidheid is het van belang dat je in beweging blijft of komt. Hoe licht ook. Dit is nodig om de energiecirculatie op gang te houden of brengen om niet volledig te stagneren. Let er wel op dat je op ‘goede’ dagen niet teveel doet om vervolgens weer een terugslag te krijgen.

Helaas is lange termijn overprikkeling niet iets wat met een paar weken kan worden opgelost. Het heeft tijd nodig. Geef het die ook. Accepteer de situatie zo goed als je kan. Vergelijk jezelf niet met anderen, die (wel) alles aan lijken te kunnen. Neem jezelf en jouw behoeften als uitgangspunt. Ga op zoek naar iets dat je kan helpen en dat bij je past.

Behandel- en therapievormen
 

Er zijn vele mogelijkheden om een hooggevoelige volwassene of hooggevoelig kind te begeleiden/helpen. Het is vooral zoeken én ervaren wat bij jou en/of je kind past. Volg daarin jouw gevoel en vertrouw daarop. Ongeacht wat de omgeving daar van vindt! Wat kan helpen is een therapie die helpt te ontspannen en weer in contact te komen met je lijf, je gevoel en jezelf. Ook bewegingsvormen als bijvoorbeeld yoga en tai chi kunnen helpen. Bewegen en/of sporten is sowieso goed om te doen. Het ontlaadt je lichaam en geest, maar laadt het tevens ook weer op. Kijk wat goed voor je kind en/of jezelf voelt. Houd daarbij de grenzen in de gaten en overbelast niets. Verder kan mindfulness (aandachttraining) en/of meditatie zinvol zijn. Het helpt je (kind) om meer in het hier en nu te leven en meer rust te ervaren.
 

Naast voldoende aandacht aan jezelf geven en voldoende lichaamsbeweging, is het van belang dat je voldoende slaap/rust krijgt. Tijdens je slaap herstelt je lichaam en geest zich van alle invloeden die je te verduren krijgt. Las, per dag, voldoende rust in voor jezelf. Zo blijf je met jezelf en jouw eigen behoeften in contact. Als laatste is het aan te raden om stevig met je (blote) voeten op de grond te staan en zorg te dragen voor een goede (buik)ademhaling.

Bovenstaande kan een bijdrage leveren aan een stabiele en goede basis-energie.
 

Van groot belang is ook om een ander leef- en denkpatroon eigen te maken om structurele verbetering te bewerkstelligen. Een therapie of coaching die je (kind) leert om goed te kijken naar wat er precies is gebeurd en de eigen rol daarin. Bewustwording van oude gedrags- en denkpatronen is van belang, evenals ze leren los te laten als ze niet meer van dienst zijn. Volwassenen proberen vaak ook spirituele therapieën en/of healings. Enige voorzichtigheid is hierbij geboden en ik zal uitleggen waarom. Realiseer je goed dat je, omdat je hooggevoelig bent, je jezelf goed moet aarden. Door een goede aarding blijf je bij jezelf en voer je (zware) energie dat jou niet dient af. Een goede aarding is jouw basis ofwel jouw fundament. Veel spirituele therapieën en healings trekken je energie omhoog. Dit kan in eerste instantie als prettig aanvoelen, maar wanneer jouw fundament niet stabiel is, kan dit uiteindelijk voor meer problemen zorgen. De kans bestaat dat je gaat 'zweven' en je daarmee verder van jezelf verwijderd raakt. Werk dus eerst aan een stabiele en goed geaarde basis-energie alvorens je verder kijkt.

Wanneer je bovenstaande hebt gelezen, stel dan vanaf nú goed aarden als eerste prioriteit!!! Wens je toch een spirituele therapie of healing, zoek dan iemand die je bij bovenstaande kan helpen en waar jij je goed bij voelt.

Reguliere geneeskunde
 

Veel (huis)artsen hebben hooggevoeligheid (nog) niet geaccepteerd. Ze kunnen je dus volledig mis-diagnosticeren omdat ze je niet begrijpen. Sommige (huis)artsen staan er gelukkig wel voor open en kunnen er rekening mee houden in hun behandelplan en voorschriften. Te denken valt hierbij aan een antroposofische (huis)arts.

Je kunt je afvragen of medicatie goed is voor je, gezien er vaak minder prettige bijwerkingen aan kleven. In bepaalde gevallen kunnen medicijnen zeker helpen en zijn ze wellicht noodzakelijk (op dat moment). Soms is het even nodig om je rustiger te krijgen. Probeer uiteindelijk wel weer zonder medicijnen te leven en de onderliggende oorzaken aan te pakken. Volg je eigen gevoel bij behandelingen of therapieën. Soms moet je eerst iets proberen voor je weet of iets wel/niet werkt. Wanneer het niet werkt, stop ermee en zoek verder. Laat je in elk geval nooit ‘bang’ maken, dat als je een therapie niet doorzet, je niet beter wordt. 
Houd voor ogen dat een hooggevoelige persoonlijkheid je ook veel moois kan geven. Hoe beter je ermee om leert gaan, des te meer je dat zal ervaren en van de mooie kanten kunt genieten.

Enkele technieken om te aarden en in je eigen energie te blijven
 

Hooggevoelige mensen worden snel beïnvloed door de energie om hen heen. Zowel in positieve als negatieve zin. Hun 'hyper gevoelige systeem' zuigt alle zware emoties en omgevings-energieën als een spons op. Dit kan ervoor zorgen dat ze zweverig worden, dromerig zijn, energetisch verstoord raken en/of in ieder geval niet goed 'aanwezig' zijn. Hierdoor kunnen ze keuzes maken die niet (goed) aansluiten bij hun eigen behoeften, normen en/of waarden.

Voor ouders van een hooggevoelig kind, maakt het dat het opvoeden een grote uitdaging wordt! Sommige ouders hebben te maken met een gespannen kind dat zich druk maakt over van alles en nog wat. Andere ouders hebben een kind dat depressief is dat zichzelf beschadigt of suïcidaal gedrag vertoont. Weer andere ouders hebben een kind waarbij zijn/haar boosheid overdreven lijkt in verhouding met de gebeurtenissen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te benoemen.
 

Het kan ouders helpen wanneer ze zich realiseren dat dit gedrag niet meer is dan symptomen van een onbalans in het systeem van hun kind door persoonlijke- en omgevings invloeden. Het kan hen helpen als ze zich realiseren dat ze te maken hebben met een overprikkeling en dat het niets te maken heeft met een 'normaal' gedragsprobleem. De oorzaak (of oorzaken) dient te worden aangepakt als men wil dat dit kind kan functioneren en onbelemmerd opgroeien. Veel van deze hooggevoelige kinderen hebben ook moeite met de traditionele schoolsystemen die kinderen aansporen om maar niet voor zichzelf te denken. Dit komt doordat ze in opstand komen tegen autoritaire figuren. Hooggevoelige kinderen zijn slimme, creatieve, 'out of the box' denkende kinderen die anders leren en moeite hebben om zich te gedragen naar de omstandigheden. Tenzij hiervoor een hele goede reden wordt gegeven.

De sleutel om hooggevoelige kinderen op een gezonde, positieve manier te helpen opgroeien is hen te leren hoe hun energie in elkaar steekt en te herkennen wanneer hun 'hyper gevoelige systeem' slecht afgestemd is. Hooggevoelige kinderen die slecht afgestemd zijn en compleet in hun hoofd leven in plaats van in hun lichaam te zitten, pikken vrij gemakkelijk energie in hun energieveld (aura) en fysieke lichaam op. Wanneer ze erg lang zo blijven leven, zullen ze zich emotioneel leeg of juist overprikkeld voelen en geen idee hebben waarom. Als ouder van zo’n kind, is er veel dat je kunt doen om je kind te helpen beter te aarden en energetisch gebalanceerd te zijn. Omdat kinderen een spiegel zijn van (de energetische toestand van) hun ouders, helpt het om als ouders zich bewust te zijn van hun eigen emoties en deze te (door)voelen.
 

Er zijn vele simpele oefeningen die helpen om te aarden en de energie in balans kunnen brengen. Het voert te ver om ze allemaal te benoemen en ik beperk me tot een paar. De technieken die hieronder beschreven zijn, kunnen zowel op volwassenen als kinderen worden toegepast. 

 

* Onze manier van ademhalen heeft een grote impact op hoe geaard we ons voelen

Een goede ademhaling is een ademhaling, die bij rust, vanuit de buik plaatsvindt. Maak er een spelletje van om met je kind langzaam en diep adem te halen terwijl ze zich focussen op een bepaald lichaamsdeel. Kunnen ze zich voorstellen om vanuit de onderkant van hun voeten te ademen, vanuit hun hartgebied, vanaf de bovenkant van hun hoofd of vanuit hun maag? Als ze zich focussen op de verschillende delen van hun lichaam kunnen ze dan visualiseren dat alle stress of zware energie hun lichaam verlaat met hun uitademing?
 

Voor jezelf kun je ergens gaan zitten of staan. Goed rechtop zodat je bij het inademen goede teugen lucht kunt inademen en dat ook het uitademen niet belemmerd wordt. Adem door je neus, diep in. Adem door je mond rustig uit. Visualiseer dat je bij elke uitademing, alle stress en zware energie uitademt. Mocht een buikademhaling lastig gaan, leg 1 hand op je navel en concentreer je erop dat de ingeademde lucht daarheen gaat.

 

* De 'licht' douche is een heerlijke (en ook praktische) techniek

Ga altijd aan het eind van de dag, voordat je (kind) naar bed gaat, douchen. Water werkt sterk ontladend en aardend. Als je gaat douchen, doe je de ogen dicht. Visualiseer dat er uit de kraan water van goud licht komt. Zie voor je dat de gouden lichtstralen over je lichaam stroomt en elk stukje opgedane zware energie met zich meeneemt. Begin met je kruin en daal af naar beneden totdat je bij je voeten bent. Niets wordt overgeslagen en de gouden lichtstralen nemen alles mee dat niet bij jou hoort of wat niet van jou is aan energie. Alles wat meegenomen wordt, spoelt het doucheputje in en wordt daarmee afgevoerd.
 

Bij kinderen kun je dit vertellen tijdens het douchen. In plaats van goud, zou je ook wit of zilver kunnen doen. Of een combinatie van deze kleuren. Dit zijn de kleuren die een 'zuiverende' werking hebben. Maar misschien dat je kind een andere kleur mooier vindt. Zolang het maar een lichte heldere kleur is, is het goed.

 

* Een energetisch bad voor degene die een badkuip hebben

Vul het bad met (essentiële) olie/badschuim/badzout dat je lekker vindt. Ga erin liggen en visualiseer dat je alle opgedane zware energie losweekt uit je lichaam en geest. Alles kun je loslaten en laat het opnemen in het water. Als je na 15-20 minuten klaar bent, laat je het bad leeglopen en visualiseer dat alles wat je 'losgelaten' hebt, samen met het water in het badputje verdwijnt. Je kunt ook edelstenen in je bad leggen. Het water geleidt de kracht/werking van de steen en je kunt deze energie in je opnemen. Als voorbeeld geef ik de Bergkristal. Deze werkt sterk zuiverend. Natuurlijk kan je ook een andere steen nemen zolang deze maar bestand is tegen water. Een heuse weldaad voor lichaam én geest.

 

* Wortels uit de voetzolen in de Aarde verankeren
Terwijl je kind rechtop staat laat je hem/haar zich voorstellen dat hij/zij een grote, stevige boom is met wortels die uit de onderkant van de voeten groeien en diep de Aarde ingaan. 
Laat het kind ervaren hoe stevig en sterk hij/ zij zich kan voelen wanneer de wortels zich verbinden met de energie van de Aarde. Als je kind moeite heeft met aarden, laat hem/haar dan een paar keer op de grond stampen en bewust de voeten op de grond zetten voordat het aan deze oefening begint.

 

* Met een ijzeren lepel de elektromagnetische energie vanuit het lichaam gebruiken

Wrijf met de onderkant van de lepel tegen de klok in over de onderkant van je kinds voet. Je moet wel een beetje kracht zetten, anders werkt het niet. Het tegen de klok in wrijven zorgt ervoor dat bepaalde energie vrijkomt waardoor je kind kalmeert. Dit is een goed hulpmiddel wanneer je kind moeilijk in slaap kan komen! Het kan zijn dat ze het zo lekker vinden dat ze erom blijven vragen. Zelf doe ik deze oefening met de bal van mijn hand. Ik masseer daarna(ast) de voeten en vergeet daarbij de tenen niet.

 

* Zowel binnens- als buitenshuis blootsvoets lopen

Mits het weer het toelaat is dit ook een goede manier om te aarden. Vooral bij kinderen goed toepasbaar; lekker op het gras, in het zand of in het water. Zorg dat het kind het verschil leert voelen tussen gras, aarde, beton, zand, rotsen en water wanneer ze lopen. Het is een manier om kinderen te laten afstemmen op hun voeten en terug in hun lichaam te laten komen. Een wandeling over een blote-voeten-pad is hierbij een aanrader. Er zijn er meerdere in en buiten Nederland te vinden.

 

* De 'Hook Up'
De 'Hook Up' is ook een goede manier om energie in balans te krijgen en een teveel aan energie te minimaliseren.

Dit is een oefening die je een aantal malen per dag bij jezelf en/of met je kind kunt doen. Je kunt het zittend, staande of zelfs liggende in bed doen. Start met het kruisen van je benen bij de enkels. Strek je armen naar voren uit en draai je handen zo dat de duimen naar de grond wijzen. (De achterkant van je handen raken elkaar bijna aan) Beweeg nu één hand over de andere zodat de palmen elkaar raken en je de vingers in elkaar kunt verstrengelen. Buig je ellebogen iets en draai je gevouwen handen onderlangs zodat ze comfortabel op je borst kunnen rusten. Haal nu diep adem terwijl je je tong tegen het midden van je gehemelte drukt. Als je uitademt, laat je de tong weer losjes op zijn plaats terugvallen. Ga hiermee door terwijl je de tong omhoog drukt bij het inhaleren en terug laat vallen bij het uitademen.Wanneer de 'Hook Up' minstens één minuut wordt gedaan, wordt er vaak een kalm en vredig gevoel ervaren. Het wordt beëindigd door het ontkruisen van de armen en benen en je plaatst de vingertoppen zachtjes tegen elkaar. Het plaatsen van de vingertoppen tegen elkaar is een andere manier om je (hersenhelften) in balans te brengen. Ook dit doe je ongeveer 1 minuut.

 

* Drink voldoende water

Een volwassene heeft 1,5 tot 2 liter water per dag nodig. Dit is gerekend naast alle andere dranken zoals thee, koffie etc. Vaak wordt dit niet gehaald en ook kinderen drinken in de regel te weinig water. Het mooiste zou zijn als een kind in ieder geval 4 glazen water per dag drinkt, ca 1 liter. Water zuivert en voert de afvalstoffen in het lichaam af. Iets wat zeker bijdraagt aan het fysieke en mentale welbevinden. 


* Wat als goed aarden niet (b)lijkt te lukken
Een goede aarding is dus prioriteit nummer 1! Daarnaast is een goede afscherming van je energieveld (of aura) van belang. Men vraagt zich soms af wat belangrijker is; een goede aarding of een goede afscherming van je aura. Zelf zet ik een goede aarding op 1. Dit omdat als je jezelf afschermt maar je bent niet goed geaard, je met de 'opgedane' energie blijft zitten. Het blijft in je systeem aanwezig en zal zich blijven opstapelen en zo voor (chronische) klachten kunnen zorgen. Als je zware energie oppikt en je bent goed geaard, zal dit afvloeien naar de Aarde en zul je geen of minder klachten ondervinden.

 

Vergelijk het met een boom. Als een boom niet goed met zijn wortels in de grond staat (en dus slecht geaard is), zal hij verzwakken en mogelijk sterven. Nou zul je als mens niet direct sterven maar verzwakken zul je zeker wel. In eerste instantie zal dit op energetisch gebied zijn. Later zal dit tot uitting kunnen komen op lichamelijk en/of psychisch gebied. In het ergste geval word je (chronisch) ziek. Verder is een boom aan vele invloeden onderhevig. Te denken valt bijvoorbeeld aan regen, wind, koude, warmte, etcetera. Zolang hij stevig met zijn wortels in de grond staat, zal hij al deze invloeden goed kunnen doorstaan. Mocht hij onverhoopt beschadigd raken, zal hij desondanks toch door blijven groeien en in leven blijven. Wanneer jij als mens goed bent geaard, zul je beter bestand zijn tegen de invloeden van buitenaf. Wellicht zul je het als een last ervaren maar je bent, net als de stam en de takken van de boom, 'buigzaam' en kunt het incasseren zonder dat je er direct door wordt verzwakt.

 

De meeste hooggevoelige mensen zijn niet goed geaard. Goed aarden lukt alleen wanneer je vrij bent van grote blokkades. Dit betekent dat je je bewust mag worden wat er mogelijk aanwezig is in jouw energetisch systeem waardoor deze belemmerende factoren zijn ontstaan. Hierbij doel ik vooral op zaken die terug te voeren zijn naar het basis(chakra) ofwel het fundament. Het is zaak om deze zaken op te sporen om daarna op te lossen. Pas dan kan er energetische doorstroom plaatsvinden en vindt er heling plaats. Pas dan zullen aardende technieken werken en/of wellicht niet meer nodig zijn.

Over blokkades in de basis(chakra) valt veel te zeggen. In het kort; hierbij kun je denken aan zaken die zich hebben voorgedaan waarbij er sprake is van opgelegde emoties, beperkende overtuigingen en/of trauma's. Deze blokkades zijn vaak onbewust aanwezig en zijn dus onverwerkt. Het ligt diep opgeslagen en verankerd in het energetische DNA van de persoon in kwestie.

Tot de basis(chakra) kun je rekenen:

- de eerste 7 levensjaren
- de tijd in de baarmoeder
- de tijd rondom de conceptie
- de bevalling
- jouw moeder
- vorige leven(s)
- voorouderlijke (karmische) familielijnen (tot 7 of meer generaties terug)

 

Hooggevoeligheid & paranormaliteit
 

De intensiteit van voelen, zien, horen, ruiken, proeven en ervaren ligt bij een hooggevoelige veel malen hoger dan bij een niet-hooggevoelige. Het hebben van paranormale gaven ligt bij hooggevoeligen dan ook hoger dan het gemiddelde. Het gaat vaak samen. Je kunt het niet wegnemen of veranderen. Het zit in je genen en het hoort bij je (leven). Als hooggevoelige kun je dus ook paranormale en/of helende gaven hebben, ook al (her)ken je die nog niet direct bij jezelf. Net als hooggevoelige mensen pikken mensen met paranormale gaven ook meer informatie op dan de gemiddelde mens. Mensen met een paranormale gave ontvangen informatie op van buiten de 5 'normale' zintuigen (voelen, zien, horen, ruiken, proeven).
 

Fysieke en paranormale gevoeligheid gaan vaak hand in hand of overlappen elkaar. Wanneer je als hooggevoelig mens de energie van andere mensen in jouw systeem opneemt, kan dat allerlei problemen veroorzaken. Je kunt je erg emotioneel voelen maar dan met gevoelens die niet van jou zijn. Je kunt je erg moe voelen door anderen zonder te weten waarom. Je kunt je overladen voelen met gevoelens op drukke plekken omdat je teveel energie oppikt. Constant door andermans energie beïnvloed worden, kan zorgen voor herhaalde verwarring, een slechte gezondheid of nog erger. Als hooggevoelig mens is het belangrijk om je bewust te worden van jouw eigen (energetische) situatie zodat je effectief kunt leren ermee om te gaan. Wanneer je een dieper gevoel hebt van wie je bent en wat je kunt, dan kun je leren om keuzes te maken die helend zijn voor jou. Zelfs wanneer anderen dit niet begrijpen! Je kunt beter het gevoel hebben dat je 'anders' bent, dan dat je rare problemen hebt of krijgt.

Tot slot, weet dat je niet de enige bent. Een schrale troost misschien maar er zijn er meer die net als jij (en ik) zijn. Mensen die 'gelijkgestemd' zijn en die hetzelfde voelen en ervaren.