Wat is een energetische check-up?

Bij een energetische check-up kijk ik naar de belasting, van (verschillende vormen van) energieën, die mogelijk wordt uitgeoefend op jouw energetisch systeem en/of woon- & leefomgeving. Deze belastende energieën kunnen veroorzaakt worden door mensen en/of door aardstralen, wateraders, energetische poorten, belaste leylijnen, entiteiten, electromagnetische straling etc.


Werkwijze

De energetische check-up verloopt via mail. Alles vindt, met behulp van een foto en/of adresgegevens, op afstand plaats. Naar gelang de uitkomst van de check-up zal ik een advies geven. Het is uiteraard aan jezelf of je dit advies opvolgt of dat je voor een andere optie kiest.


Algemene informatie

Vooral (hoog)gevoelige personen kunnen, bewust dan wel onbewust, veel last ondervinden van dergelijke energieën. Deze energieën komen binnen en werken in via de aura. Een vervuild aura is van invloed op het hele (energetisch) systeem en is daarmee ook van invloed op het welzijn.


Naast de aura kunnen ook de chakra's 'vervuild' raken. Chakra's zijn energiecentra die het lichaam (organen en weefsels) voorzien van levensenergie. Bij een disbalans van 1 of meerdere chakra's kunnen er blokkades ontstaan. Als er sprake is van 'vervuilde' chakra's kan dit zich uiten in fysieke en/of psychische klachten. Deze klachten kunnen van allerlei aard zijn.

Indien je hier meer informatie over wilt lezen, verwijs ik je naar het kopje 'Energetische Huisreiniging'.


Wanneer kun je een energetische check-up laten doen?


- Als je (hooggevoelig bent en) het gevoel hebt, (stelselmatig) overprikkeld te zijn, met of zonder aanwijsbare reden.
- Indien je vermoedt dat je belast bent door auralifters, entiteiten, aardstralen en/of electrosmog.
- Bij (onverklaarbare) fysieke en/of psychische klachten die medisch niet te verklaren zijn (moeheid, stress, burn-out, hoofdpijn, buikpijn, verspringende klachten etc).
- Indien je kind slecht slaapt, veel huilt, extreeem boos is, agressief gedrag vertoont en/of gedrag vertoont wat je niet bij hem/haar vindt passen.
- Indien je zelf gedrag vertoont wat je niet kunt verklaren als in (extreem) wisselende stemmingen en gedrag dat niet bij je past.

Al mijn bevindingen, aangevuld met mijn advies (en eventuele tips), zet ik op mail en krijg je toegestuurd.


Waar word er zoal op 'gecheckt'?

De energetische check-up omvat een vrij uitgebreide lijst van verschillende soorten energie. Waar ik jaren geleden begon met alleen het checken van aardstralen en entiteiten, heb ik in de loop der tijd deze lijst aangevuld. Ik neem hierbij zowel jouw eigen energetisch systeem als ook jouw woon- en leefomgeving daarin mee. Er wordt niet voor niets gezegd: 'Jij bent jouw huis'. Ook uitspraken als 'Een rommelig huis is een rommelig hoofd' of 'Een rommelig hoofd is een rommelig huis', zijn veelgehoorde uitspraken.


Naar gelang de uitslag van de check-up krijg je een beeld van hoe het er voor staat. Aan jezelf is het wat de vervolgstappen zijn. Ik zou je bijvoorbeeld het volgende kunnen adviseren:

- een aura- & chakrahealing (op dit moment alleen op afstand)

- een energetische huisreiniging op afstand of ter plaatse

- bijwonen van de workshop E.H.B.E. (Eerste Hulp Bij Energie)

- een combinatie van bovenstaande

Indien je een energetische check-up aanvraagt en al je gegevens + betaling zijn binnen, vindt de check-up binnen 1 week plaats, tenzij vooraf anders afgesproken. Het is van belang om te weten waarom jij (en/of je kinderen) bepaalde energieën aantrekt. Bewustwording is daarbij de eerste stap!